Артекспрес 2004 ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други изделия от дървен материал
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина с промишлени и селскостопански стоки в първоначален, обработен или преработен вид, производство, внос и износ на профили за рамки от различни материали, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантъорство, туристическа и рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена по закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1