Ай-инвест ЕООД - Пазарджик
Област: Пазарджик
Дейност: Хотели и ресторанти
Предмет на дейност: Туризъм, хотелиерство, ресторантъорство; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, складова дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни сделки, или предоставянето на други услуги, чието предлагане не е изрично забранено от законите на страната, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки, извършването на които не е изрично запретено със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1