Акаунт плюс-минус ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Счетоводни и маркетингови услуги; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчета съгласно изискванията на закона по счетоводство; покупка на стоки или друти вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, внос и износ; всяка друга незабранена от закона търговска дейност /след снабдяване с лиценз, разрешително или други необходими документи за всяка от дейностите, за които закоът изисква такива/.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1