Агромеханизация Белчин ООД - Самоков
Област: София-окръг
Дейност: Растениевъдни услуги
Предмет на дейност: Комплексни, сервизни, ремонтно-теxнически, меxанизирани селскостопански, животновъдни, мелиоративни, транспортни и строително-монтажни услуги, производство на резервни части, уреди и агрегати, металолеене, търговска дейност в страната и чужбина. производство на селскостопанска продукция.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1