Агрегатна база (Бс) ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Предмет на дейност: Приватизация на агрегатна база еоод гр. бургас, автосервизни сделки и услуги, автомобилна диагностика и ремонт на агрегати, възли и детайли за товарни автомобили, автобуси и всички останали видове мпс, автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение, автомобилна спедиция в страната и чужбина, туристически сделки, сделки и услуги, включително транспорт на туристи, вътрешна и международна търговия със стоки и услуги, търговия с мпс, търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица, извършване на всички незабранени със закон сделки и услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1