АУЦ Волан ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства
Предмет на дейност: Подготовка на водачи на моторни превозни средства, спедиция и транспорт в страната и чужбина, автосервизни сделки и услуги, автомобилна диагностика, туристически услуги, включително транспорт на туристи, търговско представителство и търговско посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1