Автобусни Превози 98 АД - Враца
Област: Враца
Дейност: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение, спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество и консултантска дейност по превозни и спедиционни сделки, ремонт и обслужване на автомобили, търговска дейност с резервни части за моторни превозни средства /доставка, съхранение и предлагане с цел продажба /, сервизна дейност с резервни части за моторни превозни /млагане при ремонт и поддръжка на моторни превозни средства /, ресторантъорство, продажба на хранителни стоки, спиртни напитки и тютюневи изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и други сделки и дейности, за които не съществува забрана в законодателството.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1