Агроремпроект 98 АД - Русе
Област: Русе
Дейност: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Предмет на дейност: Научно-производствена, търговска и сервизна дейност, производство на селскостопански машини, резервни части, суровини и опаковки за химическата и фармацевтичната промишленост, представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейности, за които се изисква разрешителен режим или лиценз - след получаване на съответния лиценз или разрешение.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1