Амко ООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Продукти и услуги:
производство на грес и консистентни смазки - калциеви, графитни и консервационни смазки
Предмет на дейност: производство на грес и консистентни смазки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, продажба на консистентни смазки и други стоки от собствено производство, комисионна, превозна, спедиционна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и лизинг

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1