Амко ООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Производство на рафинирани нефтопродукти
Продукти и услуги:
производство на грес и консистентни смазки - калциеви, графитни и консервационни смазки
Предмет на дейност: производство на грес и консистентни смазки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, продажба на консистентни смазки и други стоки от собствено производство, комисионна, превозна, спедиционна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и лизинг

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1