Цени

Секторни анализи на български език

Вид Цена
Eднократен обзорен годишен анализ
(включва обзор за последните пет години)
EUR 300
Eднократен тримесечен анализ EUR 150
Годишен абонамент
(1 обзорен годишен анализ и 3 тримесечни анализа)
EUR 590
Обзорен анализ по заявка* -

* За обзорен анализ по заявка се предоставя индивидуална оферта.

В посочените цени е включен ДДС

За допълнителна информация и заявки: 980-10-90, sfb@bia-bg.com

При годишен абонамент за втора или следваща година, абонатите ползват отстъпка.

Цените се заплащат по банков път
СФБ Капиталов пазар АД, ул. Алабин 16-20, ет.1
Уникредит Булбанк АД
BIC code: UNCRBGSF
Банкова сметка (лв.): BG10 UNCR 9660 1006 2882 00
Банкова сметка (EUR): BG11 UNCR 9660 1406 2882 46

Плащанията се извършват в лева по Централния курс на БНБ

Секторни анализи
по периоди


2019 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2019 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2018 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2018 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2018 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2018 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2017 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2017 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2017 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2017 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2016 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2016 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2016 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2016 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
2015 Годишни анализи
Консервна промишленост> Производство на вино> Производство на месо и месни продукти> Производство на минерални горива> Производство на парфюмерийни и козметични продукти>
2015 Q3 анализи
Производство на минерални горива>
2015 Q2 анализи
Производство на минерални горива>
2015 Q1 анализи
Производство на минерални горива>
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1