Aнализ за електронните магазини в България
Период: Годишен анализ 2020

Основни тенденции

По данни на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА), през последните 5 години годишният ръст на електронната търговия в България е между 21% и 35%. Секторът на електронната търговия в България продължава да нараства с двуцифрен ръст заради благоприятните условия: 71% разпространение на интернет, наситеност на мобилни устройства с интернет, които са онлайн среда за пазаруване, 31% от онлайн потребителите (над 22% от населението в България) вече са пазарували онлайн и са изградили навици и доверие в онлайн търговията. Допълнителен тласък за развитието на електронната търговия даде и пандемичната ситуация в страната и целия свят – затворени магазини, ограничения за придвижване и социални контакти. Само за 2019-2020 г. в България са регистрирани общо 2 хил. нови е-магазини.

Към края на 2020 г. в България има повече от 12,5 хил. електронни магазини за продажба на стоки и услуги в секторите хотелиерство, храни и напитки, търговия на дребно и на едро, ресторантьорство и други. Любопитен факт е, че около 60% от магазините на електронни търговци използват собствена web страница или по-малки, слабоизползвани външни платформи.

Повече от 76% от предприятията с електронни магазини са реализирали печалба за 2019 г. В голямата си част (повече от 81%) това са предприятия с общ размер на приходите под 1 млн.лв. за година.

Съдържание

 


I .       Нормативна уредба
II .     Анализ на качеството на данните
III .   Структура на притежателите на е-магазини
3.1.    Брой
3.2.    По сектори на икономическа дейност
3.3.    Финансови показатели
IV .    Магазини
4.1.    Регистрация
4.2.    Стоки и услуги продавани от е-магазини
4.3.    Видове платформи за продажби
V .      Пазар и потребители в България

Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
325.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1