Посредничество при покупко-продажба на активи или цял бизнес

Текст за посредничество при покупко продажба на на активи или цял бизнес

София, ул. Чаталджа 76, ет. 1