Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 29 юни 2006 г.
Съветът на директорите на СФБ "Капиталов пазар" - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Алабин 16 - 20, заседателна зала на ет. 1, при следния дневен ред и проекти за решения към него: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за решение - ОС приема да не се разпределя дивидент за 2005 г., като 50% от реализираната печалба се отнесе във фонд "Резервен" и 50% се отрази като неразпределена печалба; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 5. промяна в броя и състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС увеличава броя на членовете от 3 на 5, като избира за членове на съвета на директорите предложените от СД нови членове; 6. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; 7. разни; проект за решение - ОС взема решение по допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. Материалите по дневния ред да са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 14.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. (01.06.2006)

02.08.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорния анализ за развитието на “Шивашката промишленост” в България през първото тримесечие на 2006 г.

04.08.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорния анализ за развитието на “Текстилната промишленост” в България през първото тримесечие на 2006 г.

08.08.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорния анализ за развитието на “Дървообработващата промишленост” в България през първото тримесечие на 2006 г.

30.08.2006  Краен срок за подаване на предложения по грантова схема „Конкурентоспособност” по програма ФАР за получаване на безвъзмездна помощ до 50 хил. евро

13.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието на производството и търговията с “Минерални горива в България” през първото полугодие на 2006 г.

19.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието на шивашката промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г.

23.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието на текстилната промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г.

24.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието и продажбите на дървен материал в България през второто тримесечие на 2006 г.

31.10.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на Вино в България през второто тримесечие на 2006 г.

01.11.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на месната промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г.

07.11.2006  СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на мебели в България през второто тримесечие на 2006 г.

16.11.2006  Двудневен семинар
"Новият закон за ДДС и промените в ЗКПО от 1 януари 2007 г."

Новини от Европейски съюз

04.10.2019 Италианските власти са започнали разследване за предполагаемо укриване на данъци от страна на американската платформа за видео стрийминг Netflix.... още>

03.10.2019 Джонсън отправи към ЕС последно предложение за Брекзит Британският премиер Борис Джонсън днес разкри някои от предложенията за променено... още>

02.10.2019 Словенската авиокомпания Adria Airways обяви фалит Словенската авиокомпания Adria Airways подаде молба за ликвидация и отмени всички полети, след... още>

още новини от ЕС>
Новини

16.11.2006 Двудневен семинар
"Новият закон за ДДС и промените в ЗКПО от 1 януари 2007 г." още>

07.11.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на мебели в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

01.11.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на месната промишленост в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

31.10.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи обзорния анализ за развитието и продажбите на Вино в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

24.10.2006 СФБ Капиталов пазар АД представи изготвения обзорен анализ за развитието и продажбите на дървен материал в България през второто тримесечие на 2006 г. още>

2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1