Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Конференция за достъпа до финансиране на малкия бизнес след 2007 г.
До две години българските банки трябва да изработят вътрешни правила, по които да оценяват надеждността на клиентите си от малкия и средния бизнес, за да отговорят на изискванията на световния стандарт за капиталова адекватност "Базел 2". Ако финансовите институции нямат капацитет да изградят собствени оценителски отдели, ще трябва да ползват услугите на външни фирми. Сериозно трябва да се подходи и към ИТ предизвикателството да се закупи и поддържа техника за огромни масиви електронна информация за фирмите клиенти, както и зорко да се следи кой има достъп до данните. Това стана ясно на конференция за достъпа до финансиране на малкия бизнес след 2007 г., когато влизат в сила правилата на споразумението "Базел 2", по които банките ще оценяват риска на исканите заеми. Конференцията беше организирана от Националната занаятчийска камара по проект на Асоциацията на занаятчиите, малките и средните предприятия към Европейската комисия и в партньорство с Еуrоpеаn saving banks group и Lloyds TSB. За въвеждането на "Базел 2" до 2007 г. се готвят и много държави в Азия, Близкия и Далечния изток. Пред над 30 представители на регионални и браншови камари и асоциации европейски експерти и български банкери обясниха новите принципи за взаимодействие между кредитори и клиенти, които ще се наложат след две години. "Малкият бизнес в Европа с право се притеснява, че новите критерии силно ще ограничат достъпа им до финансиране. Затова проектът на ЕК предвижда над 60 подобни семинари с практически насоки за действие не само в страните членки, но и в държави извън общността", обясни Герхард Хюмер от европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия. Доклад на евросъюза сочи, че в 30% от предоставените кредити за малкия и средния бизнес в страните от общността не е искана никаква информация за фирмите. "Причината е в досегашната практика на кредитиране, при която аз като банкер разрешавах заемите автоматично, защото лично познавам хлебаря или зарзаватчията. Според правилата на "Базел 2" обаче за всяко финансиране ще се подготвя пълно досие на бизнеса, в което освен пазари, клиенти и финансово състояние, ще се искат и много други подробности около дейността на фирмата", обясни Кристиян Марлие, експерт по управление на кредитния риск в Еуrоpеаn saving banks group. След като евросъюзът силно ограничи държавните гаранции за банките, те са принудени да завишат средствата за покритие на риска, което автоматично рефлектира и върху клиентите, коментира чуждият експерт. Това наложи през миналата година финансистите да приемат новото споразумение, добило известност като "Базел 2". Чрез него се променят критериите за оценка на оперативния риск при кредитиране на фирмите. Целта е финансовите институции да оценяват по-точно и при нужда да провизират достатъчно проблемните си вземания, така че да се намали опасността от банкови фалити. Ако примерно исканият заем е за 100 лв., капиталът за покритие на риска според сегашния стандарт Базел 1 трябва да е минимум 8 лв., поясни още Марлие. Според новия стандарт "Базел 2" обаче всяко вземане ще се оценява и провизира според неговия индивидуален риск, като банките ще са задължени да разработят свои вътрешни системи за оценка на този риск, както и да набират нужната за тази оценка информация от своите кредитополучатели. Според чуждия експерт обаче бизнесът не трябва да се плаши от прекалени рестрикции, защото подходът за оценка на фирмата ще бъде индивидуален. Примерно, ако фирма с 30-годишна история кандидатства за заем, доверието към нея ще бъде много по-голямо, отколкото към друга с шестмесечен опит, затова и "заемът й няма да струва по-скъпо, обясни още Марлие. Целта е клиентът да получи бързо заема си и да е сигурен, че банката няма да фалира, защото в повечето случаи малките фирми държат и депозитите си в тях. Засега българските банки и фирмите приемат трезво и без излишни емоции правилата за новата банкова регулация. "Българското законодателство отдавна постави високи изисквания към банките. И сега при 90-дневно просрочие на заемите, кредитните институции автоматично заделят 100% от дълга като провизии", обясни директорът по надзорна политика и методология в БНБ Румен Симеонов. Според критериите на "Базел 2" банките ще трябва да заделят между 20 и 150 процента в зависимост от риска в конкретния случай. Като се знае, че тази възможност влиза в сила след две години, българските банки ще имат достатъчен срок за адаптация, коментираха експерти. Най-голямото предизвикателство за финансистите ще бъдат правилата, по които те трябва да оценяват риска за всеки инвестиционен проект. Ако за две години институциите подготвят бази данни с информация за всеки раздаден кредит, след 2007 г. вместо да се търсят услугите на външни кредитни агенции, те ще оценяват фирмите самостоятелно. Единствено за новите си клиенти банките могат да купуват готови бази данни, обясни още Румен Симеонов от БНБ. Практиката сочи, че създаването на подобен модел за оценка на риска отнема от три до пет години, затова и банките ще бъдат притиснати. Според банкерите е важно предприемачите да добият финансова култура и вместо да теглят потребителски заеми, които да използват като оборотни средства за семейния си бизнес, да се ориентират към получаване на корпоративни кредити. При тях има готова матрица с изисквания, която ще улесни бизнеса. В момента 77 на сто от потребителските заеми в България се теглят от фирми, а 23 на сто - от граждани. "Ако тази практика продължи, банките няма да могат да изградят реални фирмени досиета за клиентите си и след 2007 г. от това ще пострадат самите кредитополучатели", обясни още Симеонов. Това беше потвърдено и от европейските експерти, които подробно обясниха какво ще искат банките от тях за всеки искан заем. "За да разреша исканото финансиране, фирмата задължително ще представя информация за бизнеса си за последните две години. Предприемачът трябва да информира кредитора си и за всеки нов инвестиционен проект или покупка на дълготраен актив, за да не се получат неприятни изненади при обслужването на заема", обясни още Марлие. Според българските педприемачи обаче новите правила няма да затормозят сериозно бизнеса в общуването с банките. "Правилата са задължителни за сигурността на банките срещу неизрядни платци и естествено е те да бъдат приложени. Лично аз нямам проблеми с финансирането и отдавна имам обслужваща банка, с която работим изрядно", обясни за "Дневник" Стилиян Каменов, председател на регионалната занаятчийска камара и шеф на пекарна в Монтана. Според него 2007 г. е твърде близко, за да си позволим лукса да не се съобразяваме с общоприетите световни финансови правила. "Българските банки започнаха да се подготвят за "Базел" още през 90-те години и това пролича при рестрикциите, приложени след масовите банкови фалити. Надявам се "Базел 2" да не прекъсне кредитното раздвижване от последните години и да не затрудни бизнеса при търсене на финансиране", коментира и зам.-ректорът на УНСС Пламен Орешарски. Оптимистична прогноза направиха и представителите на Банка ДСК, които представиха кредитните си програми за малък бизнес. "Очакваме поне 15-процентен ръст в банкирането до 2008 г. За това разчитаме и на сериозната работа с малкия и средния бизнес, с който работим по различни програми, обясни изпълнителният директор на банката Георги Желев. --------------------------------- Как малките фирми ще подобрят достъпа си до финансиране * Убедително да докажат, че бизнесът им е перспективен * Да разполагат с компетентни мениджъри * Да докажат, че поемат обмислен риск с искания заем * Да са максимално откровени пред банкерите при представянето на инвестиционните си намерения * Да се предпазват от евентуални бъдещи негативни резултати * Да са изрядни платци Причини за неуспех при вземане на заем от дребния бизнес * несполучлив избор на пазари * недостатъчен опит в управлението на бизнеса * липса на обучение * недостоверни финансови данни и прогнози Изисквания на българските банки в момента * За какво се иска заемът * Структура на баланса - разликата между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви * Входящи и изходящи потоци - лихви, данъци, * Има ли кредитна задлъжнялост * Анализ на отрасъла и мястото на фирмата в него * Обезпечение - 125% по закон (19.01.2005)

10.02.2005  СФБ Капиталов пазар АД представи Аналитичния модул на "Национална програма за развитие и насърчаване на пчеларството"

08.04.2005  Aнализ за развитието на производството и търговията с горива в България през 2004 г.

12.04.2005  Експерт от СФБ "Капиталов пазар" АД получи сертификат по "Анализ на финансови отчети"

20.05.2005  Публикуван е годишният анализ на текстилната промишленост в България за 2004 г.

25.05.2005  Банките в България ще предоговарят наново условията по раздадените кредити, които не са погасени към 2007 г. Това стана ясно на конференция за въвеждането на новите капиталови изисквания към кредитните институции.

25.05.2005  БИК Капиталов пазар ЕООД постигна договореност за партньорство с британската консултантска компания Zircon Business Solutions, специализирана в областта на финансовите и инвестиционни възможности на българския пазар

25.05.2005  Рисковата премия за кредитите, отпускани за частния бизнес у нас, е по-ниска отколкото в Германия, показват данните от изследване на Световната банка.

25.05.2005  БНБ ще подготви нова наредба за капиталовата адекватност, която да отрази новите капиталови изисквания на Базел II.

25.05.2005  Общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30 юни 2005 г.

08.06.2005  Националeн иновационен фонд финансира проекти за внедряване на ИТ технологии и предпроектни и маркетингови проучвания

21.06.2005  Вписани са промени за СФБ Капиталов пазар АД

08.08.2005  Маню Моравенов, досегашен директор Търговия и надзор, напусна миналата седмица Българската фондова борса.

24.11.2005  Инвестират 80 млн. евро в пчеларството през следващите 10 г.

Финансови новини

17.04.2024 БНБ с нова прогноза за БВП на страната Брутният вътрешен продукт на България се очаква да нарасне с 2,2% през настоящата година след повишение с... още>

17.04.2024 Министерството на финансите набра успешно 200 млн. лв. на вътрешния пазар След около година пауза Министерството на финансите даде ход на... още>

16.04.2024 Разходите за пенсии скочиха с двуцифрен процент спрямо миналата година Разходите за пенсии в България през март са в размер на 5 065,4 млн. лв.,... още>

Още>
Инвестиции

05.04.2024 Създадената в САЩ международна консултантска компания в сферата на дигиталната трансформация Synechron обяви, че е придобила българският разработчик... още>

22.03.2024 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала разрешение на "Европапир България" ЕООД да придобие едноличен контрол върху "Микро Асу" ООД.... още>

20.03.2024 ЧСИ обяви за продажба голяма птицеферма Съдия-изпълнител обяви търг за продажба на Птицеферма във Великотърновското с. Присово. Имотът включва две... още>

Още>
Дружества

17.04.2024 35 милиона лева за ЦСКА Професионален футболен клуб ЦСКА е получил впечатляващата сума от 35 милиона лева от "Национален Фонд за Спорт, Култура,... още>

17.04.2024 Дружество за недвижими имоти ще зарадва акционерите с по-висок дивидент – 1.90 лв. Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на... още>

17.04.2024 "Далсия" е новото име на фирмата за топлинно счетоводство "Бруната" "Далсия" е новата търговска марка, под която фирма "Бруната" ООД ще осъществява... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991> 1970> 1894>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1