Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30.05.2000 г.
Съветът на директорите на СФБ "Капиталов пазар" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Алабин 16 - 20, заседателната зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва от 9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. (31.03.2000)

31.05.2000  СФБ Капиталов пазар АД отчете печалба в размер на 3 662 лв. за 1999 г.

02.08.2000  Общото събрание на Българска фондова борса-София намали състава на Съвета на директорите

24.11.2000  СФБ Капиталов пазар АД и БФБ – София АД подписаха договор за предоставяне на информация за публичните дружества.

Финансови новини

17.04.2024 БНБ с нова прогноза за БВП на страната Брутният вътрешен продукт на България се очаква да нарасне с 2,2% през настоящата година след повишение с... още>

17.04.2024 Министерството на финансите набра успешно 200 млн. лв. на вътрешния пазар След около година пауза Министерството на финансите даде ход на... още>

16.04.2024 Разходите за пенсии скочиха с двуцифрен процент спрямо миналата година Разходите за пенсии в България през март са в размер на 5 065,4 млн. лв.,... още>

Още>
Инвестиции

05.04.2024 Създадената в САЩ международна консултантска компания в сферата на дигиталната трансформация Synechron обяви, че е придобила българският разработчик... още>

22.03.2024 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала разрешение на "Европапир България" ЕООД да придобие едноличен контрол върху "Микро Асу" ООД.... още>

20.03.2024 ЧСИ обяви за продажба голяма птицеферма Съдия-изпълнител обяви търг за продажба на Птицеферма във Великотърновското с. Присово. Имотът включва две... още>

Още>
Дружества

17.04.2024 35 милиона лева за ЦСКА Професионален футболен клуб ЦСКА е получил впечатляващата сума от 35 милиона лева от "Национален Фонд за Спорт, Култура,... още>

17.04.2024 Дружество за недвижими имоти ще зарадва акционерите с по-висок дивидент – 1.90 лв. Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на... още>

17.04.2024 "Далсия" е новото име на фирмата за топлинно счетоводство "Бруната" "Далсия" е новата търговска марка, под която фирма "Бруната" ООД ще осъществява... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991> 1970> 1894>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1