Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30.05.2000 г.
Съветът на директорите на СФБ "Капиталов пазар" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Алабин 16 - 20, заседателната зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва от 9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. (31.03.2000)

31.05.2000  СФБ Капиталов пазар АД отчете печалба в размер на 3 662 лв. за 1999 г.

02.08.2000  Общото събрание на Българска фондова борса-София намали състава на Съвета на директорите

24.11.2000  СФБ Капиталов пазар АД и БФБ – София АД подписаха договор за предоставяне на информация за публичните дружества.

Новини от Европейски съюз

04.10.2019 Италианските власти са започнали разследване за предполагаемо укриване на данъци от страна на американската платформа за видео стрийминг Netflix.... още>

03.10.2019 Джонсън отправи към ЕС последно предложение за Брекзит Британският премиер Борис Джонсън днес разкри някои от предложенията за променено... още>

02.10.2019 Словенската авиокомпания Adria Airways обяви фалит Словенската авиокомпания Adria Airways подаде молба за ликвидация и отмени всички полети, след... още>

още новини от ЕС>
Новини

24.11.2000 СФБ Капиталов пазар АД и БФБ – София АД подписаха договор за предоставяне на информация за публичните дружества. още>

02.08.2000 Общото събрание на Българска фондова борса-София намали състава на Съвета на директорите още>

31.05.2000 СФБ Капиталов пазар АД отчете печалба в размер на 3 662 лв. за 1999 г. още>

31.03.2000 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30.05.2000 г. още>

2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1