Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Вносът и износът на минерални горива вървят бавно нагоре през 2009 г.
През третото тримесечие на 2009 г. производството на предприятията от подсектор “Минерални горива” в България отчитат спад от 7.7%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора в България. През деветмесечието на годината понижението е 2.4%.

През третото тримесечие за първи път през 2009 г. има увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. Увеличението е с 59.7% спрямо същия период на 2008 г. Общо за деветмесечието увеличението е с 13.1%. През третото тримесечие са изнесени по-големи количества горива спрямо първото и второто тримесечие. Въпреки това, в сравнение с 2008 г. той продължава да е по-малък – за тримесечието с 13%, а за деветмесечието – с 19.8%.

Разчетите показват, че през третото тримесечие и деветмесечието на 2009 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества минерални горива - съответно с 21.1% и с 30.2%. (04.01.2010)

20.01.2010  Изнасяме по-малко, но по-скъпи консерви

21.01.2010  Голямото намаление на износа на вино продължава през третото тримесечие

26.01.2010  Износът на месо се е удвоил през третото тримесечие

26.01.2010  Износът на козметика и парфюмерия продължава да расте

03.02.2010  Шивашките предприятия произвеждат и изнасят все по-малко

04.02.2010  Внасяме два пъти по-малко дърво и дървени изделия

08.02.2010  Производството на мебели се сви с 36% през третото тримесечие

21.04.2010  През 2009 г. продължи да се увеличава производството на предприятията от подсектор “Минерални горива”, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД

22.04.2010  Разходи за консултантски услуги могат да бъдат признавани като допустими за финансиране по ОП "Конкурентоспособност".

27.04.2010  Износът на вино достигна седем годишен минимум през 2009 г.

25.05.2010  Износът на шивашки изделия почти достигна нивата от 2002 г.

26.05.2010  Текстилната промишленост продължава да се свива

03.06.2010  Пилешкото увеличи износа на месо от България с 68.6%

04.06.2010  Делът на вносните консерви нараства

10.06.2010  Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД

11.06.2010  Препаратите за бръснене вдигнаха износа на козметични продукти през 2009 г.

15.06.2010  Производството на мебели в България намалява с 8.8% през 2009 г. спрямо 2008 г.

06.07.2010  Спадът във винопроизводството продължава

07.07.2010  Ремонтът на Лукойл свали производството на горива с една четвърт през първото тримесечие

08.07.2010  Производството на текстилни изделия намаля с над 22% през Q1'2010

08.07.2010  Шивашката промишленост продължава да затъва

08.07.2010  Консервната промишленост продължава да е един от малкото отрасли с ръст на износа

19.07.2010  Продължава намалението в производството на месо и месни продукти

20.07.2010  Тенденцията на намаление на производството в дърводобивната промишленост е прекъснато

21.07.2010  Производството на мебели продължава да намалява за 8-о поредно тримесечие

07.10.2010  Продължава намалението в производството на минерални горива

11.10.2010  Вносът и износът на вино продължават да намаляват

12.10.2010  Производството в текстилната промишленост продължи да намалява, но с по-бавен темп

15.10.2010  Производството в шивашката промишленост продължи да намалява

21.10.2010  Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие

25.10.2010  Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава

26.10.2010  Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г.

27.10.2010  Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса

16.11.2010  Бизнесът се оплаква от образованието у нас

Финансови новини

20.05.2024 Средната пенсия през април е 835 лева Броят на пенсионерите у нас за април е 2 039 418 или с 12 269 (0,6%) повече в сравнение със същия месец на... още>

20.05.2024 Необслужваните "бързи кредити" у нас се увеличават с над 30% към края на март Към края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани... още>

20.05.2024 Преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали с 358,9 млн. евро от началото на годината Преките чуждестранни инвестиции в България... още>

Още>
Инвестиции

29.04.2024 Фирма „Елванлар“ купува базата на „Формопласт“ в „Промишлена зона Юг“ на гр. Кърджали. По неофициална информация за производствената база на... още>

25.04.2024 Компанията за инвестиции в бизнес имоти Lion's Head подписа договор за придобиване на компания BPD - инвеститор в логистични и индустриални имоти.... още>

05.04.2024 Създадената в САЩ международна консултантска компания в сферата на дигиталната трансформация Synechron обяви, че е придобила българският разработчик... още>

Още>
Дружества

20.05.2024 Центърът за градска мобилност има над сто милиона вземания от общината Центърът за градска мобилност (ЦГМ) има вземания за над 135 млн. лева от... още>

20.05.2024 БФБ заделя цялата печалба за дивидент и увеличава капитала Сума в размер на 1 948 526.56 лева, представляваща 100% от нетната печалба на... още>

20.05.2024 Бългapc?aтa Аddіt.tесh, ?oятo пoлyчи нaд 1 милиoн лeвa финaнcиpaнe Българският финтех стартъп "Рентроникс" създаде пратформата за електроника под... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1