Новини за СФБ Капиталов пазар АД

От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции.
От увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" със 101 милиона лева са записани 63 на сто от емисията. С настоящото увеличение на капитала държавния дял пада от 49% на 37% от капитала на борсата. От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции са записани 15 000 акции. От останалите 83 000 акции са записани 37 000. Спазено е изискването в закона поне две трети от увеличението на капитала да е записано от финансови институции , каза изпълнителният директор на борсата Георги Прохаски. Те са записали 38 000 акции, а други юридически и физически лица са записали около 8000 акции. Емисионната цена за новата емисия бе 10 000 лева за акция с номинал 1000 лева. (07.09.1998)

Новини от Европейски съюз

19.07.2016 Общини искат да изграждат жилища за бежанци с пари от еврофондовете Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) настоява със средства от... още>

04.05.2016 Държавите от Европейския съюз (ЕС) обсъждат регламент за удължаване на кампанията за директни плащания, съобщиха от земеделското министерство.... още>

10.02.2016 ЕС опитва да задължи страните членки да споделят природен газ Европейската комисия (ЕК) е готова с пакет предложения, които трябва да подобрят... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.09.1998 От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции. още>

02.09.1998 Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД още>

09.07.1998 Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД още>

23.06.1998 БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв. още>

10.06.1998 Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД още>

2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1