Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 15.06.1999 г.
Съветът на директорите на СФБ "Капиталов пазар" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.VI.1999 г. в 15 ч. в София, ул. Алабин 16 - 20, заседателна зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение - ОС приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 1998 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за 1998 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1998 г.; 5. промени в числеността и състава на СД; проект за решение - СД на дружеството да се състои от 3 до 5 членове в състав, избран по решение на общото събрание; 6. определяне на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС определя месечно възнаграждение в размер две минимални работни заплати за членовете на СД и три минимални работни заплати за председателя на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение - ОС избира Бойко Маринов за експерт-счетоводител, който да извърши одиторската заверка за финансовата 1999 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие. Регистрация на представения на събранието капитал ще се извършва до 14 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. (14.05.1999)

16.06.1999  Общото събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД гласува промени в управлението на дружеството

14.09.1999  Вписани са промени в управлението на СФБ Капиталов пазар АД

Новини от Европейски съюз

04.10.2019 Италианските власти са започнали разследване за предполагаемо укриване на данъци от страна на американската платформа за видео стрийминг Netflix.... още>

03.10.2019 Джонсън отправи към ЕС последно предложение за Брекзит Британският премиер Борис Джонсън днес разкри някои от предложенията за променено... още>

02.10.2019 Словенската авиокомпания Adria Airways обяви фалит Словенската авиокомпания Adria Airways подаде молба за ликвидация и отмени всички полети, след... още>

още новини от ЕС>
Новини

14.09.1999 Вписани са промени в управлението на СФБ Капиталов пазар АД още>

16.06.1999 Общото събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД гласува промени в управлението на дружеството още>

14.05.1999 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 15.06.1999 г. още>

08.04.1999 Българският капиталов пазар отбелязва седем години от своето създаване. още>

2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1