Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица.
Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица. Организацията смята, че това ще увеличи разходите за бизнеса и увеличават значително административната тежест. В становище по проекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) БСК изразява категорично несъгласие с предложението „органът по приходите да може да изисква пояснения от страна в ревизионното производство по реда на чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“. Сред аргументите на БСК е фактът, че на приходната агенция и нейните служители се предоставят неприсъщи функции, специфични методи и инструменти, използвани от органите на дознанието и следствието, за които служителите нямат необходимата подготовка. Организацията счита, че не е представена оценка на въздействието на необходимия допълнителен административен капацитет и бюджетни разходи и очакваните ефекти. Според БСК предлаганата промяна ще доведе до повишаване на разходите на бизнеса и в частност - на малките предприятия, ще нарасне необходимостта от ползване на юридически консултации и адвокатски услуги. Освен това от работодателската организация посочват, че се разширяват инструментите за селективен натиск върху бизнеса, конкретни физически лица – служители и собственици на съответните дружества, при неизяснени процедури и условия за осъществяване на непосредствени контакти с длъжностни лица, създават се допълнителни възможности за корупционни действия и практики от страна на служителите на приходната администрация. Предложенията за промени в ДОПК увеличават значително административната тежест, категорично не съдействат за съкращаване сроковете за приключване на административните производства и силно контрастират с нереализираните предимства и възможности на електронните услуги, управление и контрол върху стопанската дейност и администриране на данъчните задължения, пише още в позицията на БСК.Още по темата Бизнесът видя възможност за поевтиняване на тока за индустрията от 1 ноември БСК иска данъчни облекчения за дарения на храни и стоки БСК е и против отмяната на правото на данъчно задължените лица (ДЗЛ) да получават присъдени в тяхна полза суми, обезщетения и направени разноски при спечелване на дело. „Това означава НАП да не носи отговорност за неправомерни свои действия и тежестта в съдопроизводството да падне изцяло върху ДЗЛ, независимо от изхода на съответното производство“, се казва в мотивите на камарата. Друга предложена промяна - заличаване на действащия чл. 236, също среща неодобрението на БСК, тъй като по този начин се отнема правото на длъжника при несъгласие да поиска възлагане на нова контролна оценка. По този начин не само му се нанася пряка вреда, но и го поставя в неизгодна и зависима позиция. В позицията си БСК предлага действащият принцип на „мълчаливи отказ“ да се замени с „мълчаливо съгласие“. Становището е изпратено на вниманието на Комисията по бюджет и финанси при 43-то НС, както и до всички парламентарни групи. (16.10.2015)

20.10.2015  През второто тримесечие на 2015 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) нараства на годишна база с 2.5%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД

Новини от Европейски съюз

04.10.2019 Италианските власти са започнали разследване за предполагаемо укриване на данъци от страна на американската платформа за видео стрийминг Netflix.... още>

03.10.2019 Джонсън отправи към ЕС последно предложение за Брекзит Британският премиер Борис Джонсън днес разкри някои от предложенията за променено... още>

02.10.2019 Словенската авиокомпания Adria Airways обяви фалит Словенската авиокомпания Adria Airways подаде молба за ликвидация и отмени всички полети, след... още>

още новини от ЕС>
Новини

20.10.2015 През второто тримесечие на 2015 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) нараства на годишна база с 2.5%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД още>

16.10.2015 Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) и ограничаването на правата на данъчно задължените лица. още>

20.04.2015 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 10 юни 2015 г. още>

25.02.2015 Нокаут за публичните дружества със земя още>

07.01.2015 През третото тримесечие на 2014 г. производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) намалява на годишна база с 5%, но в сравнение с второто тримесечие на 2013 г. нараства с 0.5% още>

2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1