Новини за СФБ Капиталов пазар АД

08.07.2010  Производството на текстилни изделия намаля с над 22% през Q1'2010

Шивашката промишленост продължава да затъва

През първо тримесечие на 2010 г. производството в шивашката промишленост на България продължава да намалява, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Спрямо съответния период на 2009 г. спадът е със 7.5%.

Продължи и тенденцията на намаление на вноса на облекла през първите три месеца на 2010 г. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. вносът е по-малък с 10.6%, а на годишна база – с 11.2%. Спрямо първото тримесечие на 2009 г. износът продължава да намалява – със 7.3%. Към предходното тримесечие обаче е отчетено увеличение с 4.1%.

Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е с материали на клиента. Негативните тенденции се запазват и на вътрешния пазар. През първо тримесечие на 2010 г. продажбите на производителите са с 22.1% по-малки на годишна база. (08.07.2010)

08.07.2010  Консервната промишленост продължава да е един от малкото отрасли с ръст на износа

19.07.2010  Продължава намалението в производството на месо и месни продукти

20.07.2010  Тенденцията на намаление на производството в дърводобивната промишленост е прекъснато

21.07.2010  Производството на мебели продължава да намалява за 8-о поредно тримесечие

07.10.2010  Продължава намалението в производството на минерални горива

11.10.2010  Вносът и износът на вино продължават да намаляват

12.10.2010  Производството в текстилната промишленост продължи да намалява, но с по-бавен темп

15.10.2010  Производството в шивашката промишленост продължи да намалява

21.10.2010  Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие

25.10.2010  Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава

26.10.2010  Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г.

27.10.2010  Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса

16.11.2010  Бизнесът се оплаква от образованието у нас

Новини от Европейски съюз

19.07.2016 Общини искат да изграждат жилища за бежанци с пари от еврофондовете Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) настоява със средства от... още>

04.05.2016 Държавите от Европейския съюз (ЕС) обсъждат регламент за удължаване на кампанията за директни плащания, съобщиха от земеделското министерство.... още>

10.02.2016 ЕС опитва да задължи страните членки да споделят природен газ Европейската комисия (ЕК) е готова с пакет предложения, които трябва да подобрят... още>

още новини от ЕС>
Новини

16.11.2010 Бизнесът се оплаква от образованието у нас още>

27.10.2010 Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса още>

26.10.2010 Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г. още>

25.10.2010 Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава още>

21.10.2010 Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие още>

2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1