Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Месната промишленост в България отчита увеличение с 1.2% на производството през първото тримесечие на 2011 г. на годишна база

Месната промишленост в България отчита увеличение с 1.2% на производството през първото тримесечие на 2011 г. на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги нараства с 12.7% на годишна база.

Вносът продължава на нараства през първите 3 месеца на 2011 г. Сравненията показват прираст на годишна база от 8.8%. Около 83% от вноса е на месо. Износът на месо и месни продукти нараства на годишна база за осмо поредно тримесечие. Сравненията с предходни периоди показват по-малки изнесени количества спрямо четвъртото тримесечие на 2010 година, но голям прираст на годишна база – с 48.5%.

В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. предприятията, включени в месечното изследване, са продали на вътрешния пазар 2.5% повече месо и месни продукти. (25.07.2011)

02.11.2011  През второто тримесечие на 2011 г. произведените вина със защитено наименование за произход са с 23% повече на годишна база

02.11.2011  През второто тримесечие на 2011 г. има намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене с 1.2% на годишна база

02.11.2011  След шест поредни тримесечия на намаление, производството на предприятията от месната промишленост в България отчитат увеличение на годишна база

02.11.2011  Увеличението на производството в българската шивашка промишленост на годишна база продължи и през второто тримесечие на 2011 г. като прирастът е 4.2%

02.11.2011  През второто тримесечие на 2011 г. продължи да се увеличава производството в текстилната промишленост

Новини от Европейски съюз

10.04.2020 Германският износ изненадващо се е увеличил през февруари, но търговията с Китай бележи рязко свиване през първите два месеца на годината, след като... още>

24.03.2020 Брюксел предлага безпрецедентно прекъсване на фискалните правила на ЕС Европейската комисия в петък предложи за пръв път задействане на Общата... още>

23.03.2020 Евросъюзът обмисля идеята за общи "коронаоблигации" Европейската комисия е готова да разгледа възможността да подкрепи идеята за емитиране на общи... още>

още новини от ЕС>
Новини

02.11.2011 През второто тримесечие на 2011 г. произведените вина със защитено наименование за произход са с 23% повече на годишна база още>

02.11.2011 През второто тримесечие на 2011 г. има намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене с 1.2% на годишна база още>

02.11.2011 След шест поредни тримесечия на намаление, производството на предприятията от месната промишленост в България отчитат увеличение на годишна база още>

02.11.2011 Увеличението на производството в българската шивашка промишленост на годишна база продължи и през второто тримесечие на 2011 г. като прирастът е 4.2% още>

02.11.2011 През второто тримесечие на 2011 г. продължи да се увеличава производството в текстилната промишленост още>

2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1