Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Софийският градски съд регистрира промени за Софийска фондова борса
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под N 2224, т. 55, р. 1, стр. 62 по ф.д. N 7734/92 на 1 състав, преобразуването на дружество с ограничена отговорност "Софийска фондова борса" ООД, в акционерно дружество "Софийска фондова борса" АД, със седалище и адрес на управление София, община "Триадица", ул. Алабин 14 16, и с предмет на дейност: организиране на пазар за осъществяване на сделки с ценни книжа и финансови инструменти, сконтови сделки, сделки с менителници и записи на заповеди, гаранционни сделки и операции, обслужващи сключването и изпълнението на борсовите сделки, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 18 000 000 лв., разпределен в 18 000 поименни акции с номинал 1000 лв., със съвет на директорите в състав: Владимир Петров Ташков, Емил Александров Кюлев, Димитър Георгиев Желев, Божидар Василев Данев, Александър Кръстев Данаилов, Георги Вълков Шиваров и Атанас Георгиев Георгиев, и се представлява от изпълнителния директор Божидар Василев Данев. (09.12.1993)

Новини от Европейски съюз

04.10.2019 Италианските власти са започнали разследване за предполагаемо укриване на данъци от страна на американската платформа за видео стрийминг Netflix.... още>

03.10.2019 Джонсън отправи към ЕС последно предложение за Брекзит Британският премиер Борис Джонсън днес разкри някои от предложенията за променено... още>

02.10.2019 Словенската авиокомпания Adria Airways обяви фалит Словенската авиокомпания Adria Airways подаде молба за ликвидация и отмени всички полети, след... още>

още новини от ЕС>
Новини

09.12.1993 Софийският градски съд регистрира промени за Софийска фондова борса още>

17.11.1993 Софийска фондова борса проведе първата борсовата сесия по новия Правилник за търговия още>

03.08.1993 Софийска фондова борса организира първия курс за обучение на брокери и инвеститори. още>

30.06.1993 Софийският градски съд регистрира преобразуването на "Софийска фондова борса" ООД в акционерно дружество още>

2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1