Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7734/92 промени за "СФБ Капиталов пазар" - АД: увеличава капитала от 18 000 000 лв. на 102 000 000 лв. чрез увеличение номиналната стойност на издадените акции от 1000 лв. на 1700 лв. и издаване на нови 42 000 поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1700 лв.; увеличава броя на членовете на съвета на директорите от 8 на 9; вписа нов съвет на директорите в състав: Жечко Димитров Петров - изпълнителен директор, Георги Вълков Шиваров, Атанас Георгиев Георгиев, Иван Димов Генчев, Тенчо Иванов Тенев, Атанас Иванов Бойчев, Георги Димитров Петков, Бранимир Милчев Милев и Андрей Кирилов Евтимов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Жечко Димитров Петров. (02.09.1998)

07.09.1998  От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции.

Новини от Европейски съюз

10.04.2020 Германският износ изненадващо се е увеличил през февруари, но търговията с Китай бележи рязко свиване през първите два месеца на годината, след като... още>

24.03.2020 Брюксел предлага безпрецедентно прекъсване на фискалните правила на ЕС Европейската комисия в петък предложи за пръв път задействане на Общата... още>

23.03.2020 Евросъюзът обмисля идеята за общи "коронаоблигации" Европейската комисия е готова да разгледа възможността да подкрепи идеята за емитиране на общи... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.09.1998 От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции. още>

02.09.1998 Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД още>

09.07.1998 Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД още>

23.06.1998 БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв. още>

10.06.1998 Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД още>

2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1