Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Голямото намаление на износа на вино продължава през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2009 г. производството на предприятията от подсектор Вино в България е по-голямо само на качествени бели вина, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора в България. През деветмесечието на годината общото понижение е 35.5%.

Вносът на вино в България и през третото тримесечие е много малък. В сравнение със същия период на 2008 г. са внесени с 2.1 пъти по-малко вина. Продължи и тенденцията на голямо намаление на износа – с 43.1% спрямо същите три месеца на 2008 г. В резултат положителното външнотърговско салдо спадна с 31.7%, а за деветмесечието – с 34.8%.

Предприятията включени в извадката, са продали 9.3% повече бели трапезни вина на вътрешния пазар през третото тримесечие. Продажбите на трапезни червени вина намаляват със 7.4%, а на пенливите – 2.3 пъти. (21.01.2010)

26.01.2010  Износът на месо се е удвоил през третото тримесечие

26.01.2010  Износът на козметика и парфюмерия продължава да расте

03.02.2010  Шивашките предприятия произвеждат и изнасят все по-малко

04.02.2010  Внасяме два пъти по-малко дърво и дървени изделия

08.02.2010  Производството на мебели се сви с 36% през третото тримесечие

21.04.2010  През 2009 г. продължи да се увеличава производството на предприятията от подсектор “Минерални горива”, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД

22.04.2010  Разходи за консултантски услуги могат да бъдат признавани като допустими за финансиране по ОП "Конкурентоспособност".

27.04.2010  Износът на вино достигна седем годишен минимум през 2009 г.

25.05.2010  Износът на шивашки изделия почти достигна нивата от 2002 г.

26.05.2010  Текстилната промишленост продължава да се свива

03.06.2010  Пилешкото увеличи износа на месо от България с 68.6%

04.06.2010  Делът на вносните консерви нараства

10.06.2010  Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД

11.06.2010  Препаратите за бръснене вдигнаха износа на козметични продукти през 2009 г.

15.06.2010  Производството на мебели в България намалява с 8.8% през 2009 г. спрямо 2008 г.

06.07.2010  Спадът във винопроизводството продължава

07.07.2010  Ремонтът на Лукойл свали производството на горива с една четвърт през първото тримесечие

08.07.2010  Производството на текстилни изделия намаля с над 22% през Q1'2010

08.07.2010  Шивашката промишленост продължава да затъва

08.07.2010  Консервната промишленост продължава да е един от малкото отрасли с ръст на износа

19.07.2010  Продължава намалението в производството на месо и месни продукти

20.07.2010  Тенденцията на намаление на производството в дърводобивната промишленост е прекъснато

21.07.2010  Производството на мебели продължава да намалява за 8-о поредно тримесечие

07.10.2010  Продължава намалението в производството на минерални горива

11.10.2010  Вносът и износът на вино продължават да намаляват

12.10.2010  Производството в текстилната промишленост продължи да намалява, но с по-бавен темп

15.10.2010  Производството в шивашката промишленост продължи да намалява

21.10.2010  Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие

25.10.2010  Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава

26.10.2010  Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г.

27.10.2010  Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса

16.11.2010  Бизнесът се оплаква от образованието у нас

Новини от Европейски съюз

12.12.2018 ЕИБ предостави на Словакия 60 млн. евро за подобряване на безопасността на АЕЦ в страната Европейската инвестиционна банка предостави на Словакия... още>

05.12.2018 Франция въведе мораториум върху цените на горивата Управляващите във Франция въвеждат мораториум върху увеличението на цените на дизеловото гориво и... още>

04.12.2018 Германия защити "Северен поток 2" въпреки напрежението с Русия Планираният газопровод "Северен поток 2" е икономически проект, а Украйна трябва да... още>

още новини от ЕС>
Новини

16.11.2010 Бизнесът се оплаква от образованието у нас още>

27.10.2010 Износът на дървесина нараства 5 пъти по-бързо от вноса още>

26.10.2010 Продължава възстановяването на износа на мебели, започнало през първите три месеца на 2010 г. още>

25.10.2010 Тенденцията на увеличение на износа в консервната промишленост продължава още>

21.10.2010 Производството в месната промишленост намалява за шесто поредно тримесечие още>

2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1