Развитие на производството и продажбите на трикотажни изделия в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
 • Производството на трикотаж в България през 2003 г. се удвои. Предприятията са продали продукция за 151 млн. лв., което в сравнение с 2002 г. е с 2,1 пъти повече.
 • Увеличението идва от нарастването на производството на почти всички видове трикотажни изделия.
Внос- Износ
 • България продължава да бъде нетен износител на трикотаж.
 • Макроикономическата ефективност от стокообмена с трикотажни стоки е висока. Тя идва от обратния износ. Коефициентът на покритие (отношението между износа и вноса) при обратния износ е над 2.
 • За 2003 г. в сравнение с 2001 г.положителното салдо при редовния износ и внос се е увеличило с – 4,3 пъти.
 • Редовният внос на трикотажни изделия за потребление в страната почти се удвои. Забелязва се увеличение на вносните цени на изделията.
 • 90% от този внос е от Азиатските страни и от Централна и Източна Европа.
 • С 48% са се увеличили изнесените под формата на редовен износ количества. Увеличението на цените на тези стоки е 1.9 пъти.
 • За страните от ЕС е предназначен над 50% от редовния износ на трикотажни изделия.
 • 47% е увеличението при обратния износ на трикотажни изделия, като основен пазар са страните от ЕС (90%).
Вътрешен пазар
 • Продължава спадът на продажбите на производителите на трикотажни изделия. През 2003 г. в сравнение с 2001 г. спадът им е с 8%, а в сравнение с 2001 г. – с една трета.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос- Износ
1.3. Вътрешен пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. По-важни събития в отрасъла
2.4. Предприятия от отрасъла търгувани на борсата
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ИЗНОС- ВНОС
4.1. Салдо, износ-внос
4.2. Редовен внос
4.2.1. Редовен внос по групи страни
4.2.2. Регионални пазари
4.3. Временен внос
4.4. Редовен износ
4.4.1. Редовен износ по групи страни
4.4.2. Регионални пазари.
4.5. Обратен износ
4.5.1. Обратен износ по групи страни
4.5.2. Регионални пазари
V . ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1