Развитие на производството и продажбите на трикотажни изделия в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
  • В производството на трикотажната промишленост през 2003 г. темпът на нарастване през 2004 г. отново е висок. Предприятията са продали продукция, стоки и услуги за близо 190 млн. лв. а спрямо 2003 г. ръстът е 30%.
Внос- Износ
  • България е нетен износител на трикотажни изделия. Положителното търговско салдо на сектора е в размер на 335 589 хил.EUR;
  • Продължава тенденцията на нарастване на вноса на трикотажни изделия в България, като внесените през 2004 г.  стоки за 260 148 хил. евро съставляват 2,2% от общия внос на страната. Редовният внос за потребление в страната е 12%. За дообработка и обработка в страната и връщане в изменено състояние е 88% от вноса на трикотажни изделия.
  • Най-голям е вносът на чорапогащи и чорапи, ризи и блузи, фланелки, фланели, жилетки, бельо. Най-интензивно е увеличението при вноса на чорапогащите и чорапите, ризите и блузите и бебешкото облекло.
  • Интензивното развитие на износа на трикотажни изделия продължава и през 2004 г. Изнесени са стоки за 594 434 хил. евро, които съставляват 7,4% от общия износ на страната. Най-много са изнесените фланелки, фланели, пуловери и ризи и блузи. Най-интензивно е увеличението на износа на чорапогащи и чорапи, облекла за бебета, ризи и блузи.
Вътрешен пазар
  •  Продажбите на производителите на трикотажни изделия на вътрешния пазар през периода 2001 - 2004 г. като цяло се развиват с колеблива тенденция на намаление.
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
  • Задлъжнялостта на  предприятията от сектора е значително по-висока от средната за страната, като следва и тенденция на увеличение;

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Основни тенденции в Сектора
1.2.1.    Производство
1.2.2.    Внос- Износ
1.2.3.    Вътрешен пазар
1.2.4.    Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3.    Сертифицирани фирми по ISO
2.4.    Членове на EAN
2.5.    Публични дружества от отрасъла
2.6.    Най-големи предприятия от Сектора по обем на продажбите
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

4.1.    Българско законодателство
4.1.1.    Трудово и осигурително законодателство
4.1.2.    Данъчно облагане
4.1.3.    Изисквания към производствените сгради
4.1.4.    Безопасност на труда
4.2.    Европейско законодателство
4.3.    Въпроси, отговори, мнения - Информация върху етикетите
4.3.1.    Къде може да се намери информация за използваните тъкани?
4.3.2.    Какви данни трябва да се упоменават на етикета, ако една дреха се състои от няколко различни тъкани?
V .    ПРОИЗВОДСТВО
VI .    ИЗНОС- ВНОС

6.1.    Салдо, износ-внос
6.2.    Внос
6.2.1.    Костюми и палта
6.2.2.    Ризи и блузи
6.2.3.    Бельо
6.2.4.    Фланелки, фланели, пуловери, жилетки
6.2.5.    Чорапогащи и чорапи
6.2.6.    Облекло за бебета
6.2.7.    Други трикотажни стоки
6.2.8.    Внос по страни
6.3.    Износ
6.3.1.    Костюми и палта
6.3.2.    Ризи и блузи
6.3.3.    Бельо
6.3.4.    Фланелки, фланели, пуловери, жилетки
6.3.5.    Чорапогащи и чорапи
6.3.6.    Облекла за бебета
6.3.7.    Други трикотажни стоки
6.3.8.    Износ по страни
VII .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СЕКТОРА
IX .    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ВОДЕЩИ СТРАНИ ВЪВ ВНОСА И ИЗНОСА НА ЧОРАПИ ПРЕЗ 2003 Г
X .    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
XI .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1