Развитие на производството и продажбите на трикотажни изделия в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Производството на трикотажни изделия в България продължи да се увеличава и през първото тримесечие на 2005 г.
  • В сравнение със същия период на 2004 г. приходите на предприятията от продажби са с 8% повече
  • Спрямо темпа, с които се развиваше трикотажната промишленост през 2004 г. увеличението през първото тримесечие е близо 4 пъти по-малко.
Внос- Износ
  • В сравнение с първото тримесечие на 2004 г. в България са внесени значително по-малко трикотажни изделия.
  • Намалението е от по-малки временен внос за реекспортиране за активно усъвършенстване.
  • Окончателния внос за потребление в страната е с 20% повече.
  • Тенденцията на увеличение на износа на трикотажни стоки през първото тримесечие на 2005 г. е прекъсната.
  • Намалението идва от реекспорта, който в сравнение с първото тримесечие на 2004 г. е с 18% по-малко.
Вътрешен пазар
  • Най-големи са продажбите на вътрешния пазар на производителите на чорапогащи и бельо.
  • В сравнение с първото тримесечие на 2004 г. са продадени повече чорапи, фланели, пуловери и жилетки, бельо.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос- Износ
1.3.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Публични дружества от отрасъла
2.4.    Класация на предприятия от Сектора *
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС

5.1.    Търговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Костюми и палта
5.2.2.    Ризи и блузи
5.2.3.    Бельо
5.2.4.    Фланели, пуловери, жилетки
5.2.5.    Други трикотажни стоки
5.2.6.    Чорапогащи и чорапи
5.2.7.    Облекло за бебета
5.2.8.    Внос по страни
5.3.    Износ
5.3.1.    Костюми и палта
5.3.2.    Ризи и блузи
5.3.3.    Бельо
5.3.4.    Фланели, пуловери, жилетки
5.3.5.    Други трикотажни стоки
5.3.6.    Чорапогащи и чорапи
5.3.7.    Облекло за бебета
5.3.8.    Износ по страни
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1