Трикотажна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2008 г. има увеличение на приходите от продажби на продукция и стоки в трикотажната промишленост. Прирастът спрямо същия период на предходната година е с 5.4%.
  • За полугодието обаче се отчита намаление на продажбите с 10.5% спрямо първото полугодие на 2007 г.
Външнотърговски стокообмен
  • Делът на външнотърговския стокообмен на България в трикотажната, шивашката и текстилната промишленост намалява с 2 пункта в сравнение с първото полугодие на 2007 г. – от 7.7% на 5.7%.
  • Положителното салдо е по-малко с 0.4%.
Внос
  • Намалението на вноса продължи и през второто тримесечие на 2008 г. В сравнение със същия период на 2007 г. намалението е 5.4%.
  • За полугодието също има намаление на вноса с 11.6%.
Износ
  • Продължава намалението на износа на трикотажни изделия. За второто тримесечие намалението е с 14.2% спрямо второто тримесечие на 2007 г.
  • За полугодието намалението е 10.1% спрямо същия период на 2007 г.
Вътрешен пазар
  • За второто тримесечие на 2008 г. има увеличение в продажбите на чорапи, долно бельо и спално бельо. Продадени са два пъти повече чорапи в сравнение с второто тримесечие на 2007 г., три пъти повече долно бельо и с 54% повече спално бельо.
  • Увеличени са продажбите на вътрешния пазар на чорапи и бельо и за първото полугодие на 2008 г. в сравнение с първото полугодие на 2007 г. Продадени са два пъти повече чорапи и с 60% повече бельо. Намаляват продажбите на тениски – близо три пъти по-малко.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Внос
1.4.    Износ
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.4.    Публични дружества
5.4.1.    Фазан АД - Русе
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1