Парфюмерия и козметика - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2009

Основни тенденции
Парфюмерия и козметика
Производство
 • През третото тримесечие на 2009 г. производството на шампоани в България е намаляло с 3%. В същото време производството на паста за зъби отчита ръст от 20.8%.
 • За деветмесечието е отчетено намаление в производството на шампоани с 11.7%, а на паста за зъби – със 7.9%.
Външна търговия
 • Вносът на парфюмерийни и козметични продукти за третото тримесечие е намалял с 9.7%, а за деветмесечието - с 3%.
 • Козметичните и парфюмерийни продукти са едни от малкото продукти в България, чийто износ продължава да нараства. Прирастът за количествата през третото тримесечие е 15.3%, а за деветмесечието – 11.9%. Увеличението на стойностния обем е съответно – 20% и 21.5%.
 • Отрицателното салдо е 2.2 пъти по-малко през третото тримесечие, а през деветмесечието – с 44%.
Продажби на вътрешния пазар
 • Продажбите на шампоани за периода юли-септември са се увеличили с 2.8%, а на пастата за зъби са намалели с 22.5%.
 • През деветмесечието продадените на вътрешния пазар шампоани са с 0.3% повече, а пастата за зъби – с 30.9% по-малко.
Етерични масла
Производство
 • През третото тримесечие производството на етерични масла е намаляло с 39% в сравнение със същия период на миналата година, а за деветмесечието – с 33.6%.
Външна търговия
 • През третото тримесечие на 2009 г. вносът е по-малък с 10.2%, а за деветмесечието – с 6.6%.
 • Износът намалява с 11.4% през третото тримесечие, а за деветмесечието на 2009 г. – с 21.3%.
 • Средната цена на износа през третото тримесечие е с 24.8% по-ниска, през деветмесечието обаче тя е по-висока с 4.3%.
Продажби на вътрешния пазар
 • Продажбите на предприятията, включени в извадката, през третото тримесечие са с 27.3% по-малки, а за деветмесечието – с 2.2%.

Съдържание
I.    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Разходи на работодателите за труд
1.1.8.    Международен туризъм
1.1.9.    Инфлация
1.2.    Деветмесечие (IX`2009)
II.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
2.1.    Парфюмерия и козметика
2.1.1.    Производство
2.1.2.    Външна търговия
2.1.3.    Продажби на вътрешния пазар
2.2.    Етерични масла
2.2.1.    Производство
2.2.2.    Външна търговия
2.2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III.    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Световна търговия (Q3’2009)
4.4.1.    Внос
a)    Парфюми и тоалетни води
b)    Готови козметични продукти
c)    Препарати за поддържане на косата
d)    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
e)    Препарати които се използват преди по време или след бръснене, дезодоранти
4.4.2.    Износ
a)    Парфюми и тоалетни води
b)    Готови козметични продукти
c)    Препарати за поддържане на косата
d)    Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите
e)    Препарати които се използват преди по време или след бръснене, дезодоранти
V.    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие
5.2.    Деветмесечие
VI.    ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
6.1.    Производство
a)    Трето тримесечие
b)    Деветмесечие
6.2.    Външна търговия
6.2.1.    Стокообмен
a)    Трето тримесечие
b)    Деветмесечие
6.2.2.    Внос
a)    Трето тримесечие
b)    Деветмесечие
6.2.3.    Износ
a)    Трето тримесечие
b)    Деветмесечие
6.2.4.    Световна търговия (Q3’2009)
a)    Внос
b)    Износ
6.3.    Продажби на вътрешния пазар
a)    Трето тримесечие
b)    Деветмесечие
VII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Публични дружества от подсектора
7.5.1.    Ален мак АД
7.5.2.    Арома АД
7.5.3.    Астера Козметикс АД
7.5.4.    Българска роза АД
7.5.5.    Българска роза Пловдив АД
7.5.6.    Лавена АД
VIII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1