Новини за СФБ Капиталов пазар АД

БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв.
БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия, одобрен от КЦКФБ с Решение N46-6 от 15 май 1997 г. Размерът на емисията е 101 млн. лв. Акциите са безналични, поименни, обикновени с номинална стойност 1000 лв. 18 хил. акции могат да бъдат закупени от акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД при емисионна цена 1000 лв. , като всеки от тях има право да запише брой акции не по-голям от притежаваните от него акции в "СФБ - Капиталов Пазар" АД. 83 хил. акции ще се записват при емисионна цена 10 хил. лв. за една акция. Подписката започва от 1 юли 1998 г., а крайния срок е 31 юли 1998 г. (23.06.1998)

09.07.1998  Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД

02.09.1998  Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД

07.09.1998  От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции.

Новини от Европейски съюз

19.07.2016 Общини искат да изграждат жилища за бежанци с пари от еврофондовете Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) настоява със средства от... още>

04.05.2016 Държавите от Европейския съюз (ЕС) обсъждат регламент за удължаване на кампанията за директни плащания, съобщиха от земеделското министерство.... още>

10.02.2016 ЕС опитва да задължи страните членки да споделят природен газ Европейската комисия (ЕК) е готова с пакет предложения, които трябва да подобрят... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.09.1998 От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции. още>

02.09.1998 Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД още>

09.07.1998 Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД още>

23.06.1998 БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв. още>

10.06.1998 Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД още>

2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1