Новини за СФБ Капиталов пазар АД

БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв.
БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия, одобрен от КЦКФБ с Решение N46-6 от 15 май 1997 г. Размерът на емисията е 101 млн. лв. Акциите са безналични, поименни, обикновени с номинална стойност 1000 лв. 18 хил. акции могат да бъдат закупени от акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД при емисионна цена 1000 лв. , като всеки от тях има право да запише брой акции не по-голям от притежаваните от него акции в "СФБ - Капиталов Пазар" АД. 83 хил. акции ще се записват при емисионна цена 10 хил. лв. за една акция. Подписката започва от 1 юли 1998 г., а крайния срок е 31 юли 1998 г. (23.06.1998)

09.07.1998  Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД

02.09.1998  Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД

07.09.1998  От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции.

Новини от Европейски съюз

10.04.2020 Германският износ изненадващо се е увеличил през февруари, но търговията с Китай бележи рязко свиване през първите два месеца на годината, след като... още>

24.03.2020 Брюксел предлага безпрецедентно прекъсване на фискалните правила на ЕС Европейската комисия в петък предложи за пръв път задействане на Общата... още>

23.03.2020 Евросъюзът обмисля идеята за общи "коронаоблигации" Европейската комисия е готова да разгледа възможността да подкрепи идеята за емитиране на общи... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.09.1998 От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции. още>

02.09.1998 Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД още>

09.07.1998 Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД още>

23.06.1998 БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв. още>

10.06.1998 Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД още>

2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1