Избрани за закупуване документи

  ДокументЦена
1.Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България - BG 2016Q2150.00 EUR
Всичко:150.00 EUR
Всичко в лева:293.37 BGN

За да изтриете определен продукт премахнете отметката пред името му.

Начин на плащане: Банков път Кредитна карта 

  Избери още продукти  
 ПОРЪЧВАМ ИЗБРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

С тази заявка Вие потвърждавате желанието си да закупите отраслов анализ/фирмен профил, изработен от СФБ Капиталов пазар АД.

Заплащането можете да извършите по банков път или с кредитна/дебитна карта (Visa, Mastercard, Maestro и карти с логото на Борика).

Плащанията се извършват в лева по Централния курс на БНБ

След получване на сумата по банковата сметка на СФБ Капиталов пазар АД или копие от платежно нареждане по факса, или потвърждаване на плащането с карта, поръчаният отраслов анализ ще бъде изпратен до един работен ден по електронна поща.

София, ул. Алабин 16-20, ет. 1