Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2019

Основни тенденции

Производство

  • През второто тримесечие на 2019 г. има значително увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база. Увеличението на годишна база е 77.4%.
  • Производството през първата половина на 2019 г. се възстанови и почти достигна най-високата стойност за 5-годишния период през 2017 г. На годишна база увеличението е с 63.5%.

Външна търговия

  • През второто тримесечие на 2019 г. има значително увеличение на външната търговия на България с минерални горива, след резкия спад година по-рано. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. увеличението е 2.5 пъти. За полугодието увеличението е 2.2 пъти.
  • Вносът в България нараства като на годишна база прирастът е 36.8%. За цялата първа половина на 2019 г. увеличението е 13.2%.
  • Износът на горива от България също се възстановява от огромния спад година по-рано. На годишна база изнесените количества минерални горива са 4 пъти по-големи за второто тримесечие на 2019 г. и 3.8 пъти по-големи за първите шест месеца на годината.

Баланси

  • Разчетите за второто тримесечие на 2019 г. показват, че на годишна база предоставените количества горива за продажби на вътрешния пазар са с 13.7% по-големи. За първото полугодие предоставените количества са по-малко с 2.6%.
Съдържание

I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Топливо АД - София
6.5.2.    Петрол АД – Ловеч
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
150.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1