Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2007 г. има голямо намаление на производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. Спрямо същия период на 2006 г. намалението е с около 39%.
Външнотърговски стокообмен
  • През първото тримесечие на 2007 г. тенденцията на интензивно увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене е прекъсната. В сравнение със същия период на 2006 г., вносът е по-малък със 17.7%.
  • През първото тримесечие на 2007 г. значително намаля и износът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. В сравнение със същия период на 2006 г., намалението е около 3.2 пъти.
  • Стокообменът с минерални горива, масла и подобни продукти в сравнение с първото тримесечие на 2006 г., е по-малък с 36.5%. По-малко – около 13% е и отрицателното външнотърговско салдо.
Баланси
  • Разчетите за първото тримесечие на 2007 г. показват, че за продажби на вътрешния пазар от местно производство и износ на автомобилен бензин и дизелово гориво за двигатели, количествата в сравнение със същия период на 2006 г. са по-малки. Увеличение има само на пропан-бутановите смеси.
Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1. Производство
1.2. Външнотърговски стокообмен
1.3. Баланси
II . ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА
III . ВНОС - ИЗНОС
3.1. Внос, износ, салдо
3.2. Внос
3.3. Износ
3.4. Регионални пазари
3.4.1 Внос
3.4.2 Износ
IV . БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1. Баланси
4.2. Цени на краен потребител
4.3. Цени на международните пазари
V . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Членове на GS1
5.3. Публични дружества от сектора
5.3.1 Топливо АД
5.3.2 Петрол АД
VI . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1