Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Общото събрание на акционерите на "СФБ Капиталов пазар" АД (ново наименование на Софийска фондова борса) увеличи капитала на 102 млн. лв.
На 31 март 1998 г. "СФБ Капиталов пазар" АД (ново наименование на Софийска фондова борса) проведе годишно общо събрание на акционерите. Бяха приети отчетния доклад на Съвета на директорите на "СФБ Капиталов пазар"АД за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 1997 г. Общото събрание увеличи капитала на 102 млн. лв. Акциите от увеличението на капитала са записани от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), с което тя придоби 51 % от капитала на дружеството. Нови акционери са и ТБ Биохим, Доверие - обединен холдинг, Албена инвест холдинг, ФБК Ви Веста и БК Инвест. Общото събрание гласува промени в Съвета на директорите, като за членове на Съвета на директорите бяха избрани: Жечко Димитров, Георги Шиваров, Атанас Георгиев, Андрей Евтимов - Доверие ОХ, Тенчо Тенев - ТБ Биохим, и представителите на БАЛИП: Георги Петков, Атанас Бойчев, Иван Генчев, Бранимир Милев. Акционерите на "СФБ Капиталов пазар" АД изразиха своето твърдо намерение да продължат да работят за развитието на единен капиталов пазар в България, съвместно с всички участници на пазара. Акционерите подкрепиха развитието на организиран извънборсов пазар от дружеството и кандидатстването за лиценз пред КЦКФБ. След завършване на процедурите по изпълнение на Споразумението между БФБ-София и СФБ, Българска фондова борса - София ще придобие блокираща квота в дружеството, с което ще се постигне максимална единност и публичност на пазара за ценни книжа с участието на всички субекти на пазара. (01.04.1998)

29.04.1998  Пресконференция на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и СФБ Капиталов пазар АД за създаване на организиран извънборсов пазар в България

10.06.1998  Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД

23.06.1998  БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв.

09.07.1998  Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД

02.09.1998  Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД

07.09.1998  От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции.

Новини от Европейски съюз

19.07.2016 Общини искат да изграждат жилища за бежанци с пари от еврофондовете Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) настоява със средства от... още>

04.05.2016 Държавите от Европейския съюз (ЕС) обсъждат регламент за удължаване на кампанията за директни плащания, съобщиха от земеделското министерство.... още>

10.02.2016 ЕС опитва да задължи страните членки да споделят природен газ Европейската комисия (ЕК) е готова с пакет предложения, които трябва да подобрят... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.09.1998 От предложените на акционерите на "СФБ - Капиталов пазар" АД за закупуване по номинал 18 000 акции от увеличението на капитала на "Българска фондова борса - София" са записани 15 000 акции. още>

02.09.1998 Вписано е увеличение на капитала на СФБ Капиталов пазар АД още>

09.07.1998 Промени в съвета на директорите на СФБ Капиталов пазар АД още>

23.06.1998 БФБ - София АД обнародва съобщение за публично предлагане на акции от пета емисия с размер 101 млн. лв. още>

10.06.1998 Вписано е новото наименование на "Софийска фондова борса" - АД - "СФБ капиталов пазар" - АД още>

2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1