Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2006 г. има увеличение на производство и продажбите в подсектор “Производство на текстил и изделия от текстил”. В сравнение със същия период през 2005 г. продажбите са се повишили с 5%.
Външнотърговски стокообмен
  • През първите три месеца на 2006 г. са внесени по-малко тъкани. Средната им цена обаче е по-висока и стойностният обем за внос на платове продължи да расте. В сравнение с първото тримесечие на 2005 г. вносът е по-малък с 12%. Стойностният обем на внесените скоки обаче е повече с 1.8%.
  • През разглеждания период се наблюдава съществено намаление на износа на тъкани. В количествено изражение намалението е с 55%, а в стойностно – с 42%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През наблюдавания период, на вътрешния пазар са продадени 44% от произведените памучни тъкани, 9% - от вълнените тъкани и 61% от одеалата.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Вълнени тъкани
5.2.2.    Памучни тъкани
5.2.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.2.4.    Изкуствени тъкани
5.2.5.    Синтетични тъкани
5.3.    Износ
5.3.1.    Вълнени тъкани
5.3.2.    Памучни тъкани
5.3.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.3.4.    Изкуствени тъкани
5.3.5.    Синтетични тъкани
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1.    Кодове от митническата тарифа на Република България, използвани в анализа
7.2.    Полезни връзки


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1