Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Текстилната промишленост в България отчита ръст в производството и през третото тримесечие на 2006 г., но вече с по-бавен темп. Прирастът за третото тримесечие е 4%, а за целия деветмесечен период е 4.6%.
Внос
  • След намалението на вноса през второто тримесечие на 2006 г., през третото отново има увеличение. В сравнение с третото тримесечие на 2005 г. прирастът е 12%;
  • Изоставането от първите две тримесечия не е преодоляно и в сравнение с деветмесечието на 2005 г., вносът е по-малък с 4.5%.
Износ
  • Тенденцията на намаление на износа на тъкани през третото тримесечие на 2006 г. е още по-силно изразена. Спадът в сравнение със същия период на 2005 г. е 85%;
  • В сравнение с деветмесечието на 2005 г. намалението е със 74%. Спадът идва от износа на памучни тъкани, който е с 83% по-малък.
Продажби на вътрешния пазар
  • През третото тримесечие са по-големи продажбите на камгарни вълнени прежди и вълнени тъкани. По-малко са продажбите на памучните тъкани – с 46%;
  • За деветмесечието са по-големи продажбите на памучни прежди и вълнени тъкани. Много голямо е намалението при памучните тъкани – с около 25%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
2.2.    Деветмесечие 2006 г. (ІХ`2006)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.1.2.    Деветмесечие (ІХ`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.2.2.    Деветмесечие 2006 г. (ІХ`2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие 2006 г. (Q3`2006)
3.3.2.    Деветмесечие 2006 г. (ІХ`2006)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
4.2.    Деветмесечие (ІХ`2006)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1