Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на намаление на производството в текстилната промишленост продължи и през първото тримесечие на 2010 г. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. то е по-малко с 9.3%, а на годишна база (Q1’2010/Q1’2009) - с 22.5%.
  • Оборотът от продажби в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. е с 2.7% по-малък, а на годишна база  - с 14.8%.
  • През изследвания период има голямо намаление в производството на почти всички основни продукти в текстилната промишленост.
Внос – Износ
  • Намалението на вноса продължава и през първото тримесечие на 2010 г. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. намалението е 18.7%, а на годишна база – с 4.3%.
  • Продължава и тенденцията на намаление на износа на годишна база. Спадът е със 7.4%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ показват, че в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. производителите, включени в извадката, са продали на вътрешния пазар повече прежди от непенирани памучни влакна, памучни тъкани за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството, одеяла.
  • Голямо е намалението на памучните одеяла и камгарните тъкани от вълна.


Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Производителност
1.7.    Заплати
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос – Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС И ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.3.    Износ
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Заети лица
6.2.    Средна месечна заплата
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    Велбъжд АД
7.4.2.    Декотекс АД
7.4.3.    Катекс АД
7.4.4.    Мак АД
7.4.5.    Марицатекс АД
7.4.6.    Руно Казанлък АД
7.4.7.    Фазан АД
7.4.8.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1