Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2008 г. отново има намаление на производството в България на текстилната промишленост. В сравнение със същия период на 2007 г. физическият обем (по съпоставими цени) е по-малък с около 20%.
  • За деветмесечието намалението на физическия им обем (по съпоставими цени) е с около 12%.
Внос
  • Продължава намалението на вноса на тъкани, което в сравнение със същия период на 2007 г. е 28.7%.
  • За деветмесечието намалението е 22.7%.
Износ
  • Намалението на износа на тъкани през третото тримесечие на 2008 г. е още по-голямо. В сравнение със същия период на 2007 г. то е 40.4%.
  • Спадът за деветмесечието е 24.2%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от производството е с материали на клиента, което се изнася. По- голям е само делът на продажбите на вътрешни пазар на памучните тъкани за ризи и блузи – 81% и за облекло – 61%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (ІХ’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (ІХ’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (ІХ`2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (ІХ’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (ІХ’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1.    Велбъжд АД
5.4.2.    Декотекс АД
5.4.3.    Катекс АД
5.4.4.    Мак АД
5.4.5.    Марицатекс АД
5.4.6.    Руно Казанлък АД
VI .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1