Развитие на производството и продажбите на текстилни изделия в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на разширяване на текстилното производство в България през 2005 г. е прекъсната.
  • За първото полугодие приходите от продажби на предприятията са с 1,5%  повече, което се дължи основно на постигнатите резултати през първите три месеца на годината.
Внос
  • През второто тримесечие (Q2`2005) продължи тенденцията на увеличение на физическия обем на вноса в България на тъкани.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. физическия обем е по-голям с 13%, а прираста на валутата - с 2%
Износ
  • Тенденцията на увеличение на физическия обем на износа от България през първото тримесечие на 2005 г. продължи още по-интензивно.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. прирастът е 10% за количествата и 7% за валутата.
Продажби на вътрешния пазар
  • През второто тримесечие на 2005 г. няма съществени изменения в продажбите на производителите от сектора на вътрешния пазар.
  • Увеличени са продажбите на нетъкани текстилни изделия, плетени платове, вълнени тъкани. Много голямо е намалението при памучните тъкани.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Водещи предприятия в Сектора*
2.3.    Предприятия от отрасъла търгувани на БФБ-София
III .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС

5.1.    Външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Вълнени тъкани
5.2.2.    Памучни тъкани
5.2.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.2.4.    Изкуствени тъкани
5.2.5.    Синтетични тъкани
5.3.    Износ
5.3.1.    Вълнени тъкани
5.3.2.    Памучни тъкани
5.3.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.3.4.    Изкуствени тъкани
5.3.5.    Синтетични тъкани
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАРЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1