Развитие на производството и продажбите на текстилни изделия в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Рентабилност и задлъжнялост на предприятията
 • Задлъжнялостта на предприятията от Сектор "Производство на тъкани" в България през 2003 е почти 2 пъти по-висока от средната стойност за всички нефинансови предприятия.
 • Рентабилността на предприятията в Сектора през 2003 г. е сравнително висока.
Производство
 • Продължава възходящата тенденция на развитие на текстилното производство в България. Физическият обем на продажбите (по съпоставими цени) през 2004 г. в сравнение с 2000 г. е над 2 пъти по-голям.
Износ – Внос
 • Расте вносът на платове в България, като в сравнение с 2003 г. през 2004 г. са внесени 8% повече стоки.
 • Голяма част от внесените платовете са за преработка и дообработка на ишлеме, които впоследствие се изнасят в изменено състояние
 • Непрекъснато се увеличава макроикономическата ефективност на стокообмена с текстилни и шивашки изделия. През 2004 г. в сравнение с 2002 г положителното салдо е 1,7 пъти по-голямо.
 • Във вноса се увеличава дела на стоките с по-ниски цени. През 2004 г. в сравнение с 2001 г. средните цени са с 5% по-ниски.
 • Динамично се развива и износа на платове от България. През 2004 г. в сравнение с 2003 г., изнесените стоки са с 27% повече.
 • В износа още по-бързо се  увеличава делът на стоките с по-ниски цени.
 • През 2004 г. в сравнение с 2001 г. средните цени са с около 43% по-ниски.
Вътрешен пазар
 • През 2003 г. 38% от приходите на производителите на текстилни изделия са от продажби на вътрешния пазар.
 • Предварителните данни на НСИ през 2004 г. очертават по-малък дял на продажбите на вътрешния пазар.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни макроикономически характеристики
1.2. Основни тенденции в Сектора
1.2.1. Рентабилност и задлъжнялост на предприятията
1.2.2. Производство
1.2.3. Износ – Внос
1.2.4. Вътрешен пазар
II . РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор в България
2.2. Рентабилност и задлъжнялост на предприятията от Сектор "Производство на тъкани"
2.3. Сертификати по ISO
2.4. Членове на ЕАН
2.5. Класация на предприятия от Сектора
2.6. Предприятия от отрасъла търгувани на БФБ-София
III . ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IV . НОРМАТИВНА УРЕДБА

4.1. Българско законодателство
4.1.1. Трудово и осигурително законодателство
4.1.2. Данъчно облагане
4.1.3. Изисквания към производствените сгради
4.1.4. Безопасност на труда
4.2. Европейско законодателство
4.3. Въпроси, отговори, мнения…
4.3.1. Информация върху етикетите
V . ПРОИЗВОДСТВО
VI . ВНОС-ИЗНОС

6.1. Търговско салдо
6.2. Внос
6.2.1. Копринени платове
6.2.2. Вълнени платове
6.2.3. Памучни тъкани
6.2.4. Платове от лен, юта и други текстилни влакна
6.2.5. Изкуствени платове
6.2.6. Платове от синтетика
6.3. Износ
6.3.1. Копринени платове
6.3.2. Вълнени платове
6.3.3. Памучни тъкани
6.3.4. Платове от лен, юта и други текстилни влакна
6.3.5. Изкуствени тъкани
6.3.6. Синтетични тъкани
VII . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VIII . ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - МИТНИЧЕСКИ ГРУПИ ИЗПОЛЗВАНИ В АНАЛИЗА
IX . ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СЕКТОРА
X . ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
XI . ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1