Развитие на производството и продажбите на текстилни изделия в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2005 г. (Q1`2005) продължи тенденцията за нарастване на текстилното производство в България. В сравнение със същия период на 2004 г. обаче, темпът е около 2 пъти по-малък.
Внос
  • През Q1`2005 г. има чувствително увеличение на вноса в България на тъкани.
  • Внесени са стоки с по-ниски средни цени, в резултат на което прирастът н стойностния размер на реализирания внос е само 1%.
Износ
  • Тенденцията на увеличение на износа на тъкани продължи и през първото тримесечие на 2005 г.
  • Изнасяни са стоки с по-високи цени и прирастът на валутата е по-голям от този на количествата.
Продажби на вътрешния пазар
  • Продажбите на производителите на вътрешния пазар през първото тримесечие на 2005 г. за основната част от стоките в сравнение с първото тримесечие на 2004 г. са по-малки.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Членове на ЕАН
2.3.    Класация на предприятия от Сектора*
2.4.    Предприятия от отрасъла търгувани на БФБ-София
III .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС

5.1.    Търговско салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Вълнени тъкани
5.2.2.    Памучни тъкани
5.2.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.2.4.    Изкуствени тъкани
5.2.5.    Синтетични тъкани
5.3.    Износ
5.3.1.    Вълнени тъкани
5.3.2.    Памучни тъкани
5.3.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.3.4.    Изкуствени тъкани
5.3.5.    Синтетични тъкани
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1