Развитие на производството и продажбите на платове в България
Период: 1-во тримесечие 2002

Основни тенденции
Производство
 • През първото тримесечие на 2002 г. обема на продукцията на текстилната промишленост в България в стойностно изражение е по-голям в сравнение със същия период на миналата година.
 • Производството на основни текстилни изделия в натурално изражение е намаляло.
Внос - износ
 • Външно-търговското салдото от стокообмена с текстилни изделия е положително
 • Средните цени на редовния внос на платове през първото тримесечие на 2002 г.са по-високи.
 • В сравнение с първото тримесечие на 2001 г. средните цени на платовете от памук и синтетика са по-високи.
 • Влошава се ефективността на ишлемеджийското производство, като средните цени през първото тримесечие на 2002 г. са по ниски.
Вътрешен пазар
 • През наблюдаваният период са намалели общите приходи на производителите от продажби на текстилни изделия на вътрешния пазар.
Приватизация
 • На “Приватизационен сегмент” на Българска фондова борса-София Министерството на икономиката продаде 28% от капитала на Вратица АД – Враца на Индустриален холдинг Доверие АД, който вече е собственик на 86,63% от капитала на дружеството
 • АП е начислила 79 574 лв. неустойки на РМД Струматексинвест АД във връзка с приватизационния договор за продажбата Струматекс АД. Глобата е начислена заради неизпълнен ангажимент за откриване на нови 95 работни места.
Чуждестранни инвестиции
 • Турският холдинг Мендерес започна изграждане на текстилна фабрика край Свиленград.
 • Италианската текстилна компания "Миролио груп" купи 70% от "Интерпред" от досегашния собственик DAEWOO Engineering and Construction. Така общият размер на инвестициите на групировката в България достигна 220 млн. лв. Компанията има 3 текстилни предприятия у нас - "Миролио Лана" в Сливен, "Букет" в Нова Загора и "Джиорджети" в Елин Пелин.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос - износ
1.3.    Вътрешен пазар
1.4.    Приватизация
1.5.    Чуждестранни инвестиции
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Членове на ЕАН
2.3.    Дайджест - производители
2.4.    Предприятия от отрасъла търгувани на БФБ-София
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Внос
4.1.1.    Редовен внос
4.1.2.    Временен внос
4.1.3.    Внос по страни
4.1.4.    Внос от страните от ЕС
4.2.    Износ
4.2.1.    Редовен износ
4.2.2.    Редовен износ по страни
4.2.3.    Износ за страните от ЕС
4.2.4.    Обратен износ
4.2.5.    Износ за ЕС
V .    ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР.


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1