Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2011

Основни тенденции
Българската текстилна промишленост показва през първото тримесечие на 2011 г. признаци за стабилизиране и излизане от кризата:

Производство

  • Тенденцията на намаление на производството е прекъсната, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. производството е по-голямо с 2.2%, а на годишна база – с 14.6%;
  • Индексът на оборота от продажби отчита увеличение с 8.7% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г., а на годишна база – с 27.8%.
Внос – Износ
  • Вносът през първото тримесечие на 2011 г. отчита увеличение на годишна база с 25.5%;
  • Увеличението на износа на текстилни изделия продължава и през първото тримесечие на 2011 г. В сравнение с четвъртото тримесечие има увеличение на годишна база - с 36.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. производителите са продали на вътрешния пазар 6.3 хил. кв.м. щрайхгарните тъкани повече.
  • По-малко са продажбите на тъкани за спално бельо, за облекло, камгарни тъкани, спално бельо и вълнени одеяла

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос – Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС И ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.3.    Износ
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Заети лица
6.2.    Средна месечна заплата
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    България 29 АД
7.4.2.    Велбъжд АД
7.4.3.    Декотекс АД
7.4.4.    Катекс АД
7.4.5.    Мак АД
7.4.6.    Марицатекс АД
7.4.7.    Руно Казанлък АД
7.4.8.    Фазан АД
7.4.9.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1