Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2006 г. текстилната промишленост в България отчита ръст от 5% в сравнение със същия период на 2005 г.
Внос
  • Вносът на тъкани в България отново намалява и през второто тримесечие на 2006 г., но поради по-високите импортни цени, стойността на вноса, спрямо второ тримесечие на 2005 г. е с 1.8% по-голяма.
  • В сравнение с първото полугодие на 2005 г. внесените количества са по-малко с 11%, а стойността на внесените стоки е повече с близо 2%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2006 г. продължи тенденцията на голямо намаление на износа на тъкани от България. В сравнение с второто тримесечие на 2005 г. спадът е с 55% за количествата и 32% за стойностния обем.
  • За първото полугодие, спрямо същия период на 2005 г., намалението за количествата е 57%, а при стойността – 25%

Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване по съкратената номенклатура на НСИ показват, че в сравнение с второто тримесечие на 2005 г. продажбите на производителите на вътрешния пазар са по-големи за:
  • Вълнени прежди - с 170 тона или с близо 80%;
  • Одеяла от вълна - с 526 броя или с 5.1%;
  • Памучни тъкани - с 20 хил. кв.м или 1.2%.
  • През първото полугодие, в сравнение със същия период, производителите са продали с 8.6% повече вълнени тъкани и с 12% повече – килими от текстилни материали.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
2.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.1.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.2.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.2.3.    Вълнени тъкани
3.2.4.    Памучни тъкани
3.2.5.    Изкуствени тъкани
3.2.6.    Синтетични тъкани
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.3.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.3.3.    Вълнени тъкани
3.3.4.    Памучни тъкани
3.3.5.    Изкуствени тъкани
3.3.6.    Синтетични тъкани
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие на 2006 г. (Q2`2006)
4.2.    Първо полугодие на 2006 г. (H1`2006)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1