Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
 • Увеличението на производството в месната промишленост на България през второто тримесечие на 2006 г. нараства. В сравнение със същия период на 2005 г. приходите от продажби са близо с 20% повече.
 • Увеличението за полугодието е с 18.4%.
 • Производството на колбаси през първото полугодие е по-голямо с 33%.
Внос
 • През второто тримесечие на 2006 г. тенденцията на увеличение на вноса на месо и месни продукти продължава. Прирастът спрямо същия период на 2005 г. при сравнима база е 10%.
 • Увеличението за второто полугодие е 10.3%.
Износ
 • През второто тримесечие на 2006 г. продължи и тенденцията на увеличение на износа на месо и месни продукти, но със значително по-нисък темп. Прирастът спрямо същия период на 2005 г., при сравнима база е 10%.
 • В сравнение с първото полугодие на 2005 г. от по-малкия износ през първото тримесечие има намаление с 4%.
Външнотърговско салдо
 • В сравнение с първото полугодие на 2005 г. стокообменът е по-голям с 14%. Прирастът на стокообмена идва от вноса, поради което салдото за полугодието на 2006 г. е отрицателно.
Вътрешен пазар
 • Информацията на НСИ от месечното извадково изследване показва, че почти цялото производство на колбаси е предназначено за вътрешния пазар.
 • През второто  тримесечие и на 2006 г. продажбите на вътрешния пазар са значително повече. Увеличението спрямо същия период на 2005 г. е с 29%.
 • Прирастът за първото полугодие е 33%.

Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
2.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.1.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.2.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
3.3.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
4.2.    Първо полугодие 2006 г. (H1`2006)
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    Дружества – дайджест
VII .    Приложения


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1