Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През трето тримесечие на 2008 г. производството в месната промишленост на България нарастна с бързи темпове . В сравнение със същия период на 2007 г. физическият обем на приходите от продажби  на предприятията по съпоставими цени е с 13.6% по-голям.
  • Прирастът за деветмесечието е 9.6%.
Внос
  • Отчетения ръст в производството се дължи основно от нарастналия внос. В сравнение със същия период на предходната година, през третото тримесечие на 2008 г. вносът се е увеличил с 4%.
  • За деветте месеца на година вносът е нараснал с 21.4%.
Износ
  • Износът на месо и месни продукти от България през третото тримесечие обезпокоително е намалял. В сравнение със същия период на 2007 г. износът е по-малък с 20.7%.
  • За деветмесечието намалението е 21.3%.
Външнотърговско салдо
  • Отрицателното салдо от стокообмена с месо и месни продукти продължава да расте. За третото тримесечие то е по-голямо с 84.4%, а за деветмесечието – 3 пъти.
Вътрешен пазар
  • Основната част от произведените меса и месни продукти се продават на вътрешния пазар. За деветмесечието делът на продажбите на вътрешния пазар е 93%.
  • За третото тримесечие увеличението на продажбите на производителите на вътрешния пазар е с 11.5%, а за деветмесечието – с 6.7%.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2.    Деветмесечие (IX’2008)
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2.    Деветмесечие (IX’2008)
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по печалба
5.4.    Публични дружества
5.4.1.    Меком АД
5.4.2.    Месокомбинат-Казанлък АД
VI .    Дружества – дайджест
VII .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1