Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството в месната промишленост в България продължи и през второто тримесечие на 2007 г. В сравнение със същия период на 2006 г. увеличението е с 11.7%, а за полугодието е 12.2%.
  • Производството на колбаси през първото полугодие е по-голямо с близо една трета.
Внос
  • През второто тримесечие на 2007 г. тенденцията на увеличение на вноса на месо и месни продукти продължи още по-интензивно. В сравнение със същия период на 2006 г. увеличението е 85.6%.
  • Прирастът за първото полугодие е значително по-малък – 2.4%.
Износ
  • Увеличението на износа продължава, но с по-бавен темп. В сравнение със същия период на 2006 г. увеличението е 7.8%.
  • За полугодието прирастът е многократно по-голям – 58%.
Външнотърговско салдо
  • Вносът е по-голям от износа с 30.6%. Отрицателното салдо достигна 17.8 млн. EUR. В сравнение с първото полугодие на 2006 г. увеличението е с 9.3 млн. EUR или 2.1 пъти.
Вътрешен пазар
  • Информацията на НСИ от месечното извадково изследване показва, че почти цялото производство на колбаси е предназначено за вътрешния пазар.
  • През второто  тримесечие и на 2007 г. продажбите на вътрешния пазар отново са значително повече. Увеличението спрямо същия период на 2006 г. е с 29%.
  • Прирастът за първото полугодие е една трета.

Съдържание
I .    Основни тенденции в сектора
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    Производство
2.1.    Второ тримесечие 2007 г. (Q2`2007)
2.2.    Първо полугодие 2007 г. (H1`2007)
III .    Внос - Износ
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие 2007 г. (Q2`2007)
3.1.2.    Първо полугодие 2007 г. (H1`2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие 2007г. (Q2`2007)
3.2.2.    Първо полугодие 2007 г. (H1`2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие 2007 г. (Q2`2007)
3.3.2.    Първо полугодие 2007 г. (H1`2007)
IV .    Вътрешен пазар
4.1.    Второ тримесечие 2007 г. (Q2`2007)
4.2.    Първо полугодие 2007 г. (H1`2007)
V .    Предприятията от сектора
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    Дружества – дайджест
VII .    ПриложенияЦена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1