Развитие на производството и продажбите на месо и месни продукти в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През първото полугодие на 2005 г. продължи тенденцията за нарастване производството на месо и месни продукти в България. Спрямо същия период на 2004 г., приходите на предприятията от продажби са с 9% повече.
Внос - Износ
  • Увеличението на вноса на месо и месни продукти през второто тримесечие на 2005 г. е още по-голямо. В сравнение със същия период на 2004 г. прирастът е 39%.   
  • През полугодието увеличението на вноса е с над 13,5 хил. тона или с 27%.
  • През второто тримесечие на 2005 г. продължи тенденцията на вноса на месо и месни продукти. В сравнение със същия период на 2004 г. прираста е 17%.
  • В сравнение с първото полугодие на 2004 г. увеличението е над 1,4 хил. тона или 17%.
  • Външнотърговското салдо през второто тримесечие на 2005 г. е отрицателно с над 1 млн. евро.
  • За първото полугодие салдото е положително с близо 4 млн. евро. В сравнение със същия период на 2004 г. то е близо 2 пъти по-малко.
Вътрешен пазар
  • През първото полугодие на вътрешния пазар са продадени около 24 330 хил. тона колбаси. В сравнение със същия период на 2004 г. прираста е над 3,5 хил. тона или 17%.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Вътрешен пазар
II .    Предприятията от сектора
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Водещите предприятия от Сектора по нетни приходи*
III .    Дружества – дайджест
IV .    Производство

4.1.    Второ тримесечие
4.2.    Първо полугодие
V .    Внос - Износ
5.1.    Външнотърговско салдо
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Внос
5.2.1.    Второ тримесечие
5.2.2.    Първо полугодие
5.3.    Износ
5.3.1.    Второ тримесечие
5.3.2.    Първо полугодие
VI .    Вътрешен пазар
6.1.    Второ тримесечие


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1