Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството на месо и месни продукти в България продължи и през третото тримесечие на 2007 г. Прирастът спрямо третото тримесечие на 2006 г. е в размер на 5%., а за деветмесечието - 11%.
Внос
  • Продължава тенденцията за нарастване вноса на месо и месни продукти. Прирастът спрямо третото тримесечие на 2006 г. е 5.7%., а за деветмесечието е 5%.
Износ
  • Запазва се тенденцията на увеличение на износа на месо и месни продукти. За третото тримесечие прирастът спрямо същия период на 2006 г. е 30.2%, а за деветмесечието - 48%.
Външнотърговско салдо
  • Продължава да расте отрицателното външнотърговско салдо от стокообмена с месо и месни продукти. Прирастът за третото тримесечие е 4.4 пъти, а за деветмесечието – 3.4 пъти.
Вътрешен пазар
  • Почти цялото производство на колбаси и пастет е насочено за удовлетворяване търсенето на вътрешния пазар.
  • За третото тримесечие и за деветмесечието на 2007 г. продажбите на колбаси са се увеличили с 16%, а продажбите на пастет от черен дроб са намалели с 20%.
Съдържание
I . Основни тенденции
1.1. Производство
1.2. Внос
1.3. Износ
1.4. Външнотърговско салдо
1.5. Вътрешен пазар
II . Производство
2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
2.2. Деветмесечие (IX’2007)
III . Внос - Износ
3.1. Външнотърговско салдо
3.1.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.1.2. Деветмесечие (IX’2007)
3.2. Внос
3.2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.2.2. Деветмесечие (IX’2007)
3.3. Износ
3.3.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.3.2. Деветмесечие (IX’2007)
IV . Вътрешен пазар
4.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
4.2. Деветмесечие (IX’2007)
V . Предприятията от сектора
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Членове на GS1
5.3. Сертификати HACCP
5.4. Фирми, оторизирани да изнасят продукти от сектор Месо от България за други страни-членки на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
5.5. Конкуренция, пазарен дял
VI . Дружества – дайджест
VII . Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1